Projektdeltagere

Innovationsnetværk for Finans IT (FinTech)


 

Abstract:

Vision Et internationalt anerkendt Finans IT centrum med - attraktive miljøer for uddannelse,forskning og virksomheder - en testbed for internationale forskere og virksomheder - Styrketfinansiel serviceinnovation og serviceeksport - Internationalt samarbejde om udvikling af Norden/Baltikum som showcase for finans it i Europa - Offentligt privat samarbejde om løft af nationale dagsordener Rationale Finans it har stor økonomisk betydning i Danmark med centre en række steder. Sektoren står for ca. 5 pct. af beskæftigelsen og ca. 9 pct. af værditilvæksten i 2011.Virksomhederne er blandt de mest innovative og har stort forskningspotentiale. Herudover harsektoren stor indirekte betydning for udvikling af økonomi og vækst i samfundet generelt og arbejdet med et digitalt Danmark 3.0. Samarbejde om realisering heraf kan styrke virksomhedernes i forhold tilde store udfordringer i form af stigende reguleringskrav, nye brugerkrav til forretningsmodellerne,effektive processer, konkurrencedygtigt afkast og genopretning af tilliden. Dansk finans it harallerede en dokumenteret international styrkeposition på investeringssoftware, it-sikkerhed, mobile løsninger, usability, processer og pension. Finans it dækkes ikke i forvejen af eksisterendeinstitutioner i innovationssystemet. Mål Øge antallet af innovative virksomheder - Øge sektorensinvesteringer i FoU - Øge antallet af eksportorienterede virksomheder - Øge antallet af videnintensive vækstiværksættere

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Styrelsen for Forskning og Innovation

Samarbejdspartnere:

Alexandra Instituttet, Copenhagen FinTech, Aarhus School of Business, Københavns Universitet, IT-Universitetet i København, DELTA Dansk Elektonik, Lys & Akustik , Danmarks Tekniske Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2014

Slutdato:

31-03-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research