The drive to innovate increases when employees change jobs

Companies welcome the drive to innovate with open arms. Infectious to the point of producing measurably more patents, the drive to innovate is a trait highly specialised staff bring along when they change jobs. Most surprisingly, the company they left behind also becomes more innovative. These are the conclusions of new research at CBS.

07/11/2016

cbs forskning patentaktivitet

Illustration: CBS

Nogle medarbejdere er fantastisk gode til at få originale ideer. Enkelte i en grad, så det også kaster patenter af sig. Medarbejdere med en stærk innovationskraft smitter gennem karrieren kolleger med evnen til at skabe nyt. Forskere fra CBS og University of Zurich har opdaget, at når højt specialiserede medarbejdere fra udviklingsafdelinger skifter job, så giver det flere patenter på den nye arbejdsplads og mest overraskende også hos virksomheden, som forlades.

"Forskere har hele tiden haft på fornemmelsen, at når specialister skifter job, så giver det mere viden, mere innovation og flere opfindelser. Men det mest opsigtsvækkende i vores data er, at den forladte virksomhed også får en positiv effekt af at "miste" en specialist," siger CBS-professor Thomas Rønde.

Jobskifte giver innovation
Effekten kan måles gennem antallet af patenter en virksomhed ansøger om, uddyber han. Thomas Rønde har i mere end 10 år arbejdet på forskningsprojektet sammen med professor H.C. Kongsted fra CBS og professor Ulrich Kaiser fra University of Zurich. De har analyseret på virksomheder, som bruger den Europæiske Patentmyndighed, og deres medarbejdere. De hårde data bekræfter, at jobskifte mellem virksomheder, som er vant til at patentere, giver mere innovation og flere opfindelser.

"En gennemsnitlig medarbejder i en udviklingsafdeling bidrager med seks gange så meget til patentansøgning i den virksomhed, han skifter til sammenlignet med en tilsvarende kollega, som ikke skifter job," siger Thomas Rønde og afslører:

"Det rigtigt interessant er, at den samme jobskiftende medarbejder bidrager med tre gange så meget patentansøgning i den virksomhed, han skiftede fra, som hvis han var blevet."

Vidensdeling med gamle arbejdsplads
Det store spørgsmål er, hvorfor det forholder sig sådan? Forskerne bag undersøgelsen ved endnu ikke med sikkerhed, hvad svarene er. Men meget tyder på, at vidensdeling mellem innovative medarbejdere på opdagelsesrejse i deres karriere øger innovationen på tværs af virksomheder.

"Man forsvinder ikke helt ud af billedet, bare fordi man forlader en virksomhed. Der er netværk og gamle kolleger at udveklse viden med. Vi ser også, at specialister, som har skiftet job, citerer deres forrige arbejdspladser ved ansøgninger om patent," forklarer Thomas Rønde.

Konkurrenceklausuler skader innovation
Forskningen er benzin på diskussionen om den udbredte brug af konkurrenceklausuler. De nye tal viser, klausulerne risikerer at give færre patenter end muligt ved at låse medarbejdere til virksomheden.

"Vores forskning tyder på, at meget hårde konkurrenceklausuler ikke altid er en god ting for de virksomheder, som anvender dem på deres medarbejdere. Der er nødvendigvis ikke nogen taber, når specialister skifter job. Tværtimod kan der være meget at vinde, hvis en virksomhed i stedet for prøver at få indflydelse på, hvor medarbejdere skifter hen, rekrutterer nye specialister og har aktive netværk med sine tidligere medarbejdere," siger Thomas Rønde.

Om forskningen:
Forskerne har målt i ansøgninger til The European Patent Office undersøgt effekten af jobskift blandt alle specialister i udviklingsafdelinger i danske patent-aktive virksomheder i perioden 1999 til 2004. Læs forskningspublikationen.

Kontaktinformation:
Thomas Rønde
H.C Kongsted
Ulrich Kaiser
 

Sidst opdateret: Communications // 30/10/2018