Det sker på CBS i juni

Nyheder

Vær med når de bedste ph.d.-studerende indenfor finansiering modtager The AQR Top Finance Graduate Award og se den spændende fotoudstilling om diversitet i Europa. Her får du overblik over arrangementer i juni på CBS.

 
31/05/2019

Folkemøde

Mød CBS til folkemødet 2019

Torsdag d. 13. til søndag d. 16. juni 2019, Kirkegade 4, 3770 Allinge 

Vær med, når CBS igen i år er med til at sætte samfundsrelevante emner på dagsordenen til forskellige arrangementer på Folkemødet 2019. Du vil blandt andet kunne høre CBS’ rektor Nikolaj Malchow-Møller tale om samfundsdilemmaer med Mads Steffensen, CBS-professor Sara Louise Muhr diskutere ligestilling på arbejdspladsen, og hvad der skal til for at få flere kvinder ind på ledelsesgangen. 

Læs mere her om CBS' deltagelse på Folkemødet 2019

 

AQR

Mød de mest lovende internationale ph.d’er i finansiering 2019 

Mandag d. 17. juni 2019, kl. 8:30-17:00, Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V

Center for Financial Frictions (FRIC) og Institut for Finansiering er stolte af at annoncere den 7. AQR Top Finance Graduate Award på CBS i 2019.

Kom og vær med til prisoverrækkelse i Videnskabernes Selskab, når de mest lovende ph.d.-studerende inden for finansiering i 2019 modtager AQR Top Finance Graduate Award for deres forskning. 

Du vil få mulighed for at høre vinderne præsentere deres forskning, som kan få stor indflydelse på den videre finansielle praksis.

Læs mere om tilmelding (tilmeldingsfrist d. 11. juni) og prisvinderne her

fotoudstilling

Fotoudstilling - "European Diversity in Denmark"

Fredag d. 21. juni 2019, kl. 15:00-17:00, Rotunden, CBS Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg

CBS’ Council for Diversity and Inclusion og den rumænske ambassade har i fællesskab arrangeret fotoudstillingen "European Diversity in Denmark", og du er inviteret. 

At favne mangfoldigheden er en grundsten i et demokratisk samfund og en europæisk kerneværdi. Professor Susana Borras har taget billederne, som skal åbne dine øjne for den positive side af europæere bosat i Danmark. Udstillingen viser 27 portrætter af personer, der er født i et andet EU-land. 

Deres fascinerende livshistorier beretter om mod og tilvænning, men først og fremmest om deres villighed til at blive en del af Danmark og at bidrage positivt.

Læs mere og tilmeld dig her
 

Ph.d-forsvar i juni:

Erin Leitheiser: The comparative dynamics of private governance - The case of the Bangladesh ready-made garment industry
Mandag d. 3. juni, 2019, 10:00-12:00, Copenhagen Business School, Dalgas Have 15 (D1Ø089), 2000 Frederiksberg  

Denne ph.d.-afhandling undersøger, hvordan og hvorfor virksomheder har forskellig tilgang til privat forvaltning ved at undersøge samspillet mellem kontekst (struktur) og valg (agens).

Læs mere her

Lone Christensen: Strategiimplementering - Styringsbestræbelser, identitet og affekt
Fredag d. 7. juni 2019, kl. 10:00-12.00, Copenhagen Business School, Porcelænshaven 26 (PH407), 2000 Frederiksberg 

Afhandlingen er baseret på et mødeetnografisk feltarbejde, og tager udgangspunkt i sammenbruddet i samarbejdet mellem et hold eksterne konsulenter og direktionen i et dansk ministerium omkring implementeringen af ministeriets nye strategi.

Læs mere her

Thomas Kjær Poulsen: Essays on Asset Pricing with Financial Frictions
Onsdag 12. juni, 2019, 13:00-15:00, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 (SPs12), 2000 Frederiksberg

Denne afhandling består af tre selvstændige essays, der undersøger hvordan finansielle friktioner påvirker prisfastsættelse af aktier, virksomhedsobligationer og transaktionsomkostninger. 

Læs mere her

Tina Joanes: Sufficiency for Sustainability: Determinants and Strategies for Reducing Clothing Consumption
Mandag 17. juni, 2019, 14:00-16:00. Copenhagen Business School, Dalgas Have 15 (d1Ø041), 2000 Frederiksberg 

Denne ph.d.-afhandling undersøger de psykologiske determinanter for et reduceret tøjforbrug, som et eksempel på de akutte adfærdsændringer, der skal til for at modvirke klimaforandringer.

Læs mere her

 
Sidst opdateret: Communications // 18/06/2019