Serviceeftersyn efter landbrugsrapport

Nyheder

CBS giver i kølvandet på den omdiskuterede landbrugsrapport de interne procedurer for ekstern finansiering af forskning et serviceeftersyn

 
04/04/2017

Ledelsen på CBS sætter på baggrund af sagen om landbrugsrapporten et serviceeftersyn i gang af procedurer for ekstern finansiering af forskning. Formålet er at vurdere behovet for at opgradere rådgivning til forskere og sikre et fortsat trygt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv. Det siger forskningsdekan Peter Møllgaard:

”Vi har mere end 650 dygtige forskere, som hver dag leverer ny viden til samfundet på et meget højt niveau i samarbejde med universiteter, virksomheder og organisationer. Det skal vi skabe trygge rammer for at fortsætte. CBS vil med initiativet sætte fokus på, at forskerne betids får den nødvendige juridiske og forskningsetiske rådgivning og bistand til at træffe de rigtige valg undervejs i forskningsprocessen. Vi vil som ledelse også gå i dialog med forskningsmiljøer om vilkårene for god forskningspraksis,” siger han.

Initiativet omfatter tre spor:

  • Kortlægning af de udfordringer og dilemmaer, som en forsker kan stå i ved eksternt finansierede projekter.
  • CBS’ to standardkontrakter for ekstern finansiering og anvendelsen af dem gennemgås med henblik på at vurdere om, der er behov for en opgradering.
  • Dilemmaer i forbindelse med kommunikation af eksternt finansieret forskning afdækkes. En designguide for publikationer udarbejdes sammen med gode råd til, hvordan og hvornår forskning bør deles med pressen.

Forskningsdekan Peter Møllgaard understreger, at der på CBS er forskningsfrihed under ansvar. Initiativet skal afdække best practice og vise vej for forskere, så det bliver nemmere at excellere i god forskningspraksis.

Forskningspraksisudvalget på CBS har netop færdigbehandlet en anmeldelse af landbrugsrapporten. Udvalget har tavshedspligt om personsager, og CBS har ikke adgang til at oplyse offentligheden om praksisudvalgets samlede konklusioner uden samtykke. CBS kan dog konstatere, at udvalget ikke har fundet grundlag for at indbringe sagen for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) , men ledelsen ser under alle omstændigheder med stor alvor på sagen, siger forskningsdekan Peter Møllgaard.

”Vi har på CBS aldrig før oplevet en sag som denne. Det er meget alvorligt og helt unikt, at vi har en rapport, der tages op af Forskningspraksisudvalget og undersøges. Vi ser det som en vigtig anledning til at spørge os selv, hvad vi kan lære af forløbet. Et serviceeftersyn skal afklare, om der er behov for at justere retningslinjer eller opgradere rådgivning og støtte til forskere, hvis de møder et dilemma,” siger han og tilføjer:

”Vi er tilfredse med, at procedurerne for vurdering af forskningspraksis fungerer, men vi er som universitet bevidste om den plet, sagen sætter på vores omdømme. Jeg kan konstatere, at projektets styregruppe i december ikke i enighed har kunnet godkende kvaliteten af den endelige rapport. På den baggrund besluttede institutleder Carsten Ørts Hansen, at udkastet til endelig rapport ikke bliver frigivet af CBS. Nu skal vi internt vurdere, hvilke konsekvenser sagen skal have, og vi skal afklare, hvad vi kan gøre for vores forskningsmiljøer,” siger Peter Møllgaard.
 

Fejl i tekst rettet 06.04.17 – følgende citatdel er taget ud og opdateret "...at projektets styregruppe i december vurderede, der var problemer med kvaliteten af den endelige rapport og besluttede, at den ikke kan frigives af CBS..."


For flere oplysninger kontakt sekretariatschef Nikolaj Burmeister eller CBS Communications

Sidst opdateret: Communications // 06/04/2017