Kommunalvalg 2017 – find en ekspert

Tirsdag den 21. november stemmer danskerne om valget af borgmestre, byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer. Få et overblik over eksperter fra CBS, som kan sætte valgdebatten i perspektiv.

03/11/2017

Professor Niels Åkerstrøm Andersen
Professor i politisk ledelse ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og ekspert i velfærdsledelse i bred forstand.
Tel: 3815 3664, mail: na.mpp@cbs.dk

Lektor Anders La Cour
Lektor og ph.d. ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og ekspert i velfærdsområder som den frivillige sektor og ældreplejen.
Tel: 3815 3553, mail: al.mpp@cbs.dk

Lekor Justine Grønbæk Pors
Lektor og ph.d. ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og ekspert i børne- og ungepolitik, skoleledelse, ældrepolitik, kerneopgave og velfærdsledelse.
Tel: 3815 2857/2247 5429, mail: jgp.mpp@cbs.dk

Mads Mordhorst
Lektor og ph.d. ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og ekspert i branding af fx kommuner og storytelling.
Tel: 3815 3839, mail: mmo.mppbs.dk

Lektor Holger Højlund

Lektor og ph.d. ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og ekspert i sundheds- og ældresektoren.
Tel: 3815 2886/2235 2326, mail: hoh.mpp@cbs.dk

Professor Kaspar Villadsen
Professor og ph.d. ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og ekspert i social- og sundhedssektoren.
Tel: 3815 3649/2721 3264, mail: kv.mpp@cbs.dk

Lektor Rony Medaglia
Lektor og ph.d. ved Department of Digitalization og er ekspert i det elektroniske demokrati. Han forsker i, hvordan nye medier påvirker forholdet mellem borger og regering.
Tel: 3815 4427, mail: rm.itm@cbs.dk

Lektor Helle Zinner Henriksen
Lektor og ph.d. ved Department of Digitalization beskæftiger sig med digital forvaltning/IT i den offentlige sektor. Hun har blandt andet forsket i automatisering af sagsbehandling og betydningen af automatisering i forvaltningens daglige arbejde herunder det administrative skøn.
Tel: 3815 2452, mail: hzh.itm@cbs.dk

Professor Lene Holm Pedersen
Professor ved Department of Business and Politics og forsker i kommunalpolitikeres rolle og råderum, herunder hvad der motiverer dem til at stille op og deltage.   
Tel: 3518 4266/6063 8107, mail: lhp.dbp@cbs.dk

Adjunkt Jens Olav Dahlgaard
Adjunkt ved Department of Business and Politics og forsker i kommunal valgdeltagelse.
Tel: 3815 3516, mail: jod.dbp@cbs.dk
(Jens Olav Dahlgaard er bortrejst fra d. 11. november til d. 25. november og vil ikke være tilgængelig i denne periode)

Pressekontakt

 

Sidst opdateret: Communications // 08/10/2019