Ægteskab er kompromis – også for aktieporteføljen

Et ægteskab betyder store ændringer i den måde både brud og gom investerer i aktier. Nygifte par søger nemlig mod hinanden, når det kommer til aktieinvestering.

18/02/2015

Fra Shutterstock lavet af Milaphotos
Foto: Milaphotos

 

Mange vil sikkert mene, at deres bedre halvdel kunne være dygtigere til at indgå kompromis. Men forskning viser, at gifte danskere faktisk søger en mellemløsning, når de satser på aktiemarkedet. Både ægtefællernes indkomst og køn spiller ind, når det gælder investeringerne.

- Vi kan se, at mænd og kvinder ændrer investeringsopførsel, når de bliver gift. Indgåelse af ægteskab medfører, at manden og kvinden investeringsmæssigt så at sige nærmer sig deres partner, fortæller Jesper Rangvid, professor ved Institut for Finansiering på CBS.

Han har sammen med professor Charlotte Christiansen fra Aarhus Universitet og lektor Juanna Schrøter Joensen fra Handelshögskolan i Stockholm for nylig udgivet en artikel i det akademiske tidsskrift Economic Inquiry.

Mænd satser mere end kvinder
Datagrundlaget for undersøgelsen er fra 1997-2003, og omfatter ti procent tilfældigt udvalgte fra Danmarks befolkning.

Forskerne bag har lavet flere forskellige forskningsprojekter på baggrund af samme data. Forskningsprojektet har været i gang i en del år, og publiceringen i Economic Inquiry er så at sige sidste skridt for projektet.

I artiklen konkluderer forskerne, at gifte personer generelt har en større tilbøjelighed til at holde aktier. Eksempelvis holder 30 procent af gifte mænd aktier, mens det kun er 20 procent af aleneboende mænd. Derudover har mænd og kvinder generelt set forskellig aktieadfærd.

Man ved fra tidligere forskning, at singlemænd er meget risikovillige og ofte ejer flere aktier end kvinderne. Det bekræftes i denne analyse: I Danmark holder 18 procent af aleneboende kvinder aktier, mens det gælder for 20 procent af de aleneboende mænd. En af hovedpointerne i artiklen er, at den adfærd ændrer sig, når vielsesringen kommer på.

- Der ser vi, at når mænd gifter sig, starter de ud med høj aktiebeholdning, og så sænker de den – mens kvinder gør det modsatte. Når mænd og kvinder bliver skilt, er det lige omvendt. Mændene vender tilbage til risikofyldte investeringer, mens kvinderne nedbringer deres risiko igen, siger Jesper Rangvid.

Midtsøgende
En anden af hovedpointerne i forskningsartiklen er, at effekten fra indgåelse af ægteskab på investeringer afhænger af parrets indkomst.

- Investeringer i aktier afhænger generelt af indkomst, sådan at en person med høj indkomst ofte vil have en højere sandsynlighed for at holde aktier end en person med lav indkomst. Manden og kvindens indkomst betyder derfor også noget for, hvad der sker med investeringer efter ægteskab. Ægtepar hvor kvindens og mandens indkomst er meget forskellig, ændrer deres aktiebeholdning mere, når de bliver gift, siger Jesper Rangvid.

- Den ændring er mere tydelig for dem, der har meget forskellige lønindkomst og svagere for dem, der har ens lønindkomst. Det vil sige, at hvis manden og kvinden har stort set samme indkomst, sker der ikke særlig meget med investeringerne, når de bliver gift. Men hvis de har meget forskellige indkomster, sker der en del, siger Jesper Rangvid.

For mere information kontakt Jesper Rangvid

 

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017