Invitation til HRM-konference: Hyldest til Henrik Holt Larsen

Human Resource Management fra nyhed til moden realitet. Hvor er HRM på vej hen som forskningsområde og praksis?

 
Tirsdag, 12 januar, 2016 - 14:00 to 18:30

Hyldest til Henrik Holt Larsens mangeårige bidrag til HRM i Danmark

Oplæg af blandt andre:

  • Christopher Brewster, professor, Henley Business School
  • Niels Åkerstrøm, professor, CBS
  • Kim Staack Nielsen, Direktør, Dansk HR
  • Dana Minbaeva, professor, CBS
  • Fremtrædende HR-praktiker
  • Medlemmer af CBS’ HRM-forskningsgruppe
  • Repræsentanter for Cranet-projektet i Danmark

Replik/refleksion af Henrik Holt Larsen, professor emeritus (Endeligt program udsendes inden Jul).

Human Ressource Management slog for alvor igennem i starten af firserne i verden og nogle år senere i Danmark. Professor, Henrik Holt Larsen har om nogen repræsenteret det vi i dag kender som Human Resource Management, både gennem hans forskning, undervisning, men ikke mindst gennem hans rolle som ekspert og profet over for ledere, HR-specialister og offentligheden udenfor universitetsverdenen i Danmark.

Vi fejrer derfor Henrik Holt Larsens store bidrag med en mini-konference, der debatterer HRM anno 2016 fra en række forskellige vinkler. Vi byder alle, der er fagligt interesserede i HRM-forskning og -praksis velkommen.

Program:

Velkomst
v. Frans Bévort og Per Darmer

HRM – back to the future
Christopher Brewster, professor, Henley Business School.
Chris var en af grundlæggerne af Cranet-undersøgelsen og har i mange år været en førende forsker af hvordan  praksis indenfor HRM ændrer sig i forskellige lande. Chris har med sine mange år i såvel HR-praksis som forskning været toneangivende inden for europæisk HRM.

HRM og organisationers logik
Frans Bévort, adjunkt, fra CBS’ HRM forskningsgruppe.
Frans interesserer sig for hvordan HRM’s professionelle logik definerer fagets handlemuligheder i forskellige typer organisationer – ikke mindst, når organisation og ansættelsesforhold grundlæggende er under forandring.

HR’s forretningsstrategiske rolle i fremtiden
Kim Staack Nielsen, Direktør, Dansk HR.
HR i danske virksomheder understøtter i en større grad forretningsstrategien set i forhold til andre lande – kan vi bevare denne styrke, og må vi tænke nye veje for at kunne fastholde denne førerposition?

HR som strategisk partner – et tveægget sværd?
Per Darmer, lektor fra CBS’ HRM-forskningsgruppe.
Pers forskning ligger primært i grænselandet mellem organisationsteori og HRM, hvor den omhandler emner som identitet, innovation, meningsskabelse, følelser samt samspillet mellem kunst og organisation og ledelse.

HRM’s databaserede fremtid
Dana Minbaeva, professor, CBS.
Dana er leder af Human Analytics Group på CBS og en varm fortaler for at arbejde mere databaseret med HRM og analysere de data, som faktisk findes i organisationer, for at kvalificere HRM’s bidrag til forretningen.

Kultur og identitet som udfordring for HRM
Sara Louise Muhr, lektor, fra CBS’ HRM-forskningsgruppe.
Sara forsker i, hvordan HRM-modeller og praksisser udfordres af kultur og identitet og de ledelsesmæssige problemstillinger, der opstår på baggrund af dette.

HRM i fremtiden set fra DONG Energy A/S
Hanne Blume, Vice President People & Development, DONG Energy A/S.
Hanne taler om, hvordan HR's rolle og strategiske fokus har udviklet sig i DONG Energy over de sidste 10 år fra en klassisk supporterende rolle, til i dag at arbejde proaktivt og strategisk med kultur og engagement, med fokus på, at HR skal være forretningsdrevet.

Sitrende ledelse: Når organisation bliver afhængig af et indre engagement, der hverken kan se eller styre
Niels Åkerstrøm, professor, CBS.
Niels har i mange år forsket i forestillinger om den offentligt ansatte. Niels fortæller om sine nyeste tanker fra sin forskning, hvor han problematiserer de gængse forestillinger om HRM som han ser dem udfoldet i den offentlige sektor.

Cranet-konferencen 2016 – Danmarks HR-faglige samlingssted
Per Geisler Hansen (NOCA), Stine Staffeldt (CBS Executive) og Frans Bévort
Per, Stine og Frans fra Cranet-projektet vil fortælle om næste konference og nye resultater fra undersøgelsen.

Reaktioner og refleksioner fra HRM i Danmarks Grand Old Man...
Henrik Holt Larsen, professor emeritus, CBS.
Henrik har om nogen repræsenteret det, vi i dag kender som Human Resource Management. I Danmark, i Skandinavien og i HR-kredse i hele verden. Henrik vil dele sine umiddelbare reaktioner på de foregående indlæg.

Reception 17.00-18.30

Der vil blive serveret lidt at drikke og spise og være mulighed for at hilse på Henrik og de øvrige deltagere.

Signe Vikkelsø, Professor, CBS, institutleder Institut for organisation. Signe  vil tale på vegne af instituttet
Alfred Josefsen, Adjungeret professor, CBS, og medlem af CBS bestyrelse vil tale på vegne af CBS’ ledelse.
 
OBS! Vær venlig at melde dig til på seminar.ioa@cbs.dk ikke senere end den 4. Januar.

Noter:
HRM-forskningsgruppen er en række forskere primært fra IOA/CBS, der arbejder med nye måder at forstå HRM-praksis. Gruppen består af: Elisabeth Naima Mikkelsen, Didde Maria Humle, Frans Bévort, Henrik Holt Larsen, Iben sandal Stjerne, Line Kirkegaard,  Mette Mogensen, Michael Pedersen, Mikkel Mouritz Marfeldt, Per Darmer, Sara Louise Muhr.

Du kan læse mere om Cranet-projektet, som forsker i HRM-praksis i mere end 40 lande på www.cranet.dk og www.cranet.org. Næste Cranet-konference er d. 6. september 2016 på CBS.

NOCA - Network of Corporate Academies - er en netværksorganisation for toneangivende organisationer, som interesserer sig for moderne HRM og HRM-udvikling.

CBS Executive er CBS’ selvstændige kursus- og konsulentvirksomhed, der leverer ”state of the art”  træning og udviklingsrådgivning til private og offentlige virksomheder.

Sidst opdateret: Communications // 20/07/2018