Poul Nyrup Rasmussen opfordrer i forelæsningsrække på CBS til at skabe nye alliancer

I en forelæsnings- og debatrække på Copenhagen Business School sætter Poul Nyrup Rasmussen sine nyeste idéer for fremtidens globale udvikling til akademisk debat. For første gang præsenterer han resultaterne af det intensive arbejde, han det seneste år har lagt i at forstå de mest presserende globale problemer og udfordringer.

17/09/2003

I en forelæsnings- og debatrække på Copenhagen Business School sætter Poul Nyrup Rasmussen sine nyeste idéer for fremtidens globale udvikling til akademisk debat. For første gang præsenterer han resultaterne af det intensive arbejde, han det seneste år har lagt i at forstå de mest presserende globale problemer og udfordringer. Han leverer faglige analyser og giver sit bud på hvordan vi kan skabe en bedre global fremtid. Han går i dybden med globaliseringens sofistikerede årsagssammenhænge og substansen bag sine forslag til, hvordan globaliseringen kan gøres til et fælles gode. Ved hvert arrangement vil han møde kompetente reaktioner fra en ekspert fra CBS (henholdsvis professor Ole Thyssen, professor Per H. Hansen og professor Niels Åkerstrøm Andersen). Derefter inviteres tilhørerne til at stille spørgsmål eller kommentere oplæggene.

Med engagementet på Handelshøjskolen søger Poul Nyrup Rasmussen dog ikke kun akademiske udfordringer. Han tilskynder også til aktiv handling og nye samarbejder.

"Hvis globaliseringspolitikker skal have gennemslagskraft, må de være sammenhængende. Politik i dag hænger sammen på langt flere områder end tidligere”, understreger Nyrup, der mener, at nøglen til at løse de aktuelle problemer er en ’ny forbindelse’ i den globale politik. En forbindelse som også forskellige typer af organisationer og private virksomheder må indgå i.

"Det nye er, at alle de forskellige niveauer – regeringer, virksomheder og NGO’er – skal lære at spille sammen og forstå hinandens roller meget tydeligere. De må skabe nye alliancer,” opfordrer Nyrup.

De globale udfordringer er også centrale på Handelshøjskolen. Og her vil man gerne være vært for skabelsen af nye alliancer.

"Særligt når det drejer sig om det globale, er det afgørende for os ikke kun at bringe erhvervslivet og dets problemstillinger på banen. Vi må også i kontakt med den politiske verden, og vi fokuserer mere og mere af vores forskning omkring det politiske. Derfor er et arrangement med Poul Nyrup Rasmussen også uhyre interessant for os”, udtaler Søren Wenneberg, Institutleder ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, der arrangerer forelæsnings- og debatrækken. Han har en særlig målgruppe for arrangement:

"Ambitionen er at give vores studerende internationale og politiske perspektiver. De skal have globalt udsyn og tage globalt ansvar. Det ønsker de også selv - og heldigvis er det dem, der kan forme en ny global virkelighed."

Program for forelæsnings- og debatrækken:

Poul Nyrup Rasmussen på Copenhagen Business School

30. september kl. 15-17: ”GLOBAL STATUS”

Nyrup gør status over den nære fremtids globale udfordringer. Udfordringer, der ikke længere alene er nationale, regionale eller europæiske, men i sandhed verdensomspændende. Nationalstaterne og deres suverænitet kommer under pres og må tilkæmpe sig nye politiske roller. Generelt må de politiske kategorier, institutioner og strukturer gentænkes. Er der overhovedet plads til nationalstaten i skismaet mellem det lokale, regionale og globale? Og hvilke udfordringer vil virksomheder og arbejdstagere så overfor i en global fremtiden?

Reaktion ved Professor Ole Thyssen

21. oktober kl. 15-17: ”GLOBALE ANALYSER”

Nyrup søger årsagerne og baggrundene til de globale udfordringer: Hvilken vej vil globaliseringen gå, og hvordan er sammenhængen mellem de forhold, den manifesterer sig i? For Nyrup er der fem globale kløfter, der skal bygges bro over for at gøre globaliseringen til et fælles gode: sikkerhed, bæredygtig udvikling, forholdet mellem nord og syd, arbejdstagerrettigheder, sociale rettigheder og menneskerettigheder samt styring. Mange virksomheder kan lede for i denne brobygning – men hvordan vil de ændrede grænser mellem private og offentlige organisationer påvirke fremtidens organisering, ledelse, og medarbejderpleje?

Reaktion ved Professor Per H. Hansen

25. november kl. 15-17: ”GLOBALE VISIONER”

De politiske løsninger er blevet mere komplekse, men også mere effektive – hvis de fungerer. Nyrup fremlægger visioner for, hvordan de globale skel og kløfter alene overkommes ved at udnytte synergierne mellem forskellige typer politikker på forskellige politiske og institutionelle niveauer. Nyrups visioner forudsætter fire nye centrale dagsordener: en europæisk politisk, en for udviklingslandene, en global politisk samt en styringsdagsorden. Visionerne favner bredt og stiller nye spørgsmål: Hvordan skal fremtidens undervisnings- og forskningspolitik se ud? Og hvordan kan fremtidens virksomheder være med til at sikre global fremgang?

Reaktion ved Professor Niels Åkerstrøm Andersen

Alle forelæsningerne finder sted på

Copenhagen Business School

BG Fonden Auditoriet s.01

Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg

Sidst opdateret: Communications // 10/10/2004