Den perfekte matchning

Internship-program giver virksomheder omkring Øresund nye muligheder for at rekruttere kommende internationale medarbejdere

01/07/2004

CBS' internship-program giver virksomheder i Øresundsregionen helt nye muligheder for at rekruttere kommende internationale nøglemedarbejdere og udvikle strategiske samarbejdsnetværk.

13 uger i en virksomhed

Programmet er praktisk funderet, og forløbet strækker sig over et semester og omfatter bl.a. et 13 ugers praktikforløb i en virksomhed i Øresundsregionen. Her arbejder den studerende med en konkret problemstilling, som den pågældende virksomhed har brug for at få løst.

60 studerende og 40 virksomheder

Dét tilbud har omkring 60 studerende fordelt på 40 virksomheder benyttet sig af i de to år programmet har kørt. Og omkring 2/3 af de studerende kommer fra nogle af verdens førende business schools mens 1/3 er fra CBS. Mange er MBA-studerende med minimum tre års erhvervserfaring.

Turbo på internationaliseringen

"Det er ekstremt dygtige folk, vi rekrutterer til programmet. De er ikke blot fagligt højt kvalificerede, men også socialt begavede mennesker med stort forretningsnetværk. De repræsenterer en viden og en kompetence, som virksomhederne kan få stor glæde af. Men det kræver, at virksomhederne har øje for de langsigtede, strategiske muligheder. Et internship skal ikke bare ses som et isoleret fænomen, men som en åbning til et større internationalt samarbejdsnetværk", pointerer Mette Reebirk - CBS' Industrial Liaison Manager - og koordinator på programmet.

Flere oplysninger:

Kontakt Mette Reebirk på 3815 2504 eller email:

mnr.int@cbs.dk

Sidst opdateret: Communications // 16/07/2004