Øget samarbejde mellem forskningens institutioner, vidensformidlere og erhvervsliv

Handelshøjskolens universitetsdirektør, Gert Bechlund er udpeget til den nye styregruppe for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.

11/03/2003

Handelshøjskolens universitetsdirektør, Gert Bechlund er udpeget til den nye styregruppe for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, der fortsat har direktør Kim Østrup, IBM Danmark A/S som formand.

Sammensætningen af styregruppen med repræsentanter på tværs af sektorer, institutioner og faggrænser er for Kim Østrup et væsentligt grundlag for øget samarbejde - og gode resultater. Han udtaler: "En af de vigtigste udfordringer, som vores samfund står over for i øjeblikket, er erkendelsen af, at viden er en afgørende konkurrenceparameter - lokalt som globalt. Adgang til bøger, tidsskrifter, oplysninger om forskningsresultater, -projekter, -netværk og andet videnskabeligt materiale er væsentlige forudsætninger for at kunne producere konkurrencedygtig forskning af høj kvalitet. Med den nye styregruppe for DEF er vejen banet for øget samarbejde mellem universiteter, biblioteker og erhvervsliv, vidensproducenter, -formidlere og -brugere..."

Sidst opdateret: Communications // 02/10/2004