Ny bog

Prof. Michael Møller og prof. Niels Chr. Nielsen har udgivet bog om den kapitalstyrede virksomhed

31/03/2004

Bogen

Den kapitalmarkedsstyrede virksomhed (Handelshøjskolens Forlag 2004) behandler tre aktuelle emner:

Hvad sker i den moderne virksomhed, når tilliden undergraves og den information, virksomheden producerer til omverdenen ikke fortolkes som forventet? Undergraves tilliden, kan selv store virksomheder hurtigt helt elimineres, eller deres ledelser kan blive udskiftet. Hvordan er de formelle og uformelle magtstrukturer, og er det i virkeligheden ofte pressen snarere end aktionærerne, der gennemtvinger ledelsesskift?

Et andet omdrejningspunkt for bogen er stigningen i indkomsforskellene og de nye aflønningssystemer - såsom pensionsaflønning. Er dette den fagre nye verden for performancevurdering og belønning? Er disse aflønningsformer udtryk for, at aktionærerne i øget grad sikrer god governance, eller er det udtryk for, at aflønning er blevet et "tag selv bord" som følge af stadigt svagere aktionærer?

Sidst, men ikke mindst, beskæftiger bogen sig med det stigende antal skandaler i erhvervslivet. Hvad er årsagen, og vil antallet af skandaler sige?

Michael Møller er cand. polit. og lic. polit. Siden 1988 professor ved Institut for Finansiering (CBS)

Niels Chr. Nielsen er cand. eocon., ph.d. og dr. polit. Siden 1979 professor i nationaløkonomi og finansiering ved Institut for Finansiering (CBS)

Sidst opdateret: Communications // 31/03/2004