Navneskift på CBS

Handelshøjskolens Erhvervssproglige Fakultet hedder nu " Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur".

13/08/2003

HandelshøjskolensErhvervssproglige Fakultet hedder nu
Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur”.

”Indtil midt i ’90erne var Det erhvervssproglige Fakultets navn ganske godt dækkende for vores relativt monofaglige profil. Men den betydelige faglige udvikling de seneste 10 år, indførelsen af en række studiereformer i 1993 og 2000 samt optagelse af nye fagområder i fakultetets kombinationsuddannelser har i stigende grad har gjort et navneskift nødvendigt. Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur signalerer klarere denne ændrede faglige profil”, udtaler fakultetets dekan Ole Helmersen.

Nye bachelor- og kandidatuddannelser, der både matcher de unges interesser og erhvervslivets behov for sproglige medarbejdere med ændrede kompetencer, har været en væsentlig medvirkende faktor i denne udvikling. De reformerede studier, Bachelor og Cand.ling.merc. i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation, er blandt flere andre ændringer gjort til kombinationsuddannelser, hvor fremmedsprog foruden Sprogteknologi kan sammensættes med nye fagområder som Kommunikation, International Marketing, Europæiske og Amerikanske studier.

Fakultetets engelske navn er tilsvarende ændret til ”Faculty of Language, Communication and Cultural Studies”.

Sidst opdateret: Communications // 06/10/2004