Ledelse i sygehusvæsenet

Ledelse er gennem de seneste årtier blevet beskrevet som nøglen til modernisering og effektivisering af sygehusvæsenet. Med ny bog af professor Finn Borum (red.) Ledelse i Sygehusvæsenet er der nu for første gang et forskningsbaseret bud på problemets løsning.

11/11/2003

Ledelse er gennem de seneste årtier blevet beskrevet som nøglen til modernisering og effektivisering af sygehusvæsenet. Med ny bog af professor Finn Borum (red.)

Ledelse i Sygehusvæsenet er der nu for første gang et forskningsbaseret bud på problemets løsning.

"Bogen belyser i sine otte kapitler lederes oplevede handlerum og strategiske samspil med grupper og aktører i sygehusfeltet og ledelsesstrategiernes konsekvenser", siger professor Finn Borum. "Ledelse i sygehusvæsenet er forankret i en særlig kontekst ? et krydsfelt mellem modsatrettede krav ? og heri skal de moderne ledere navigere. Bogen giver input til de igangværende overvejelser om sygehusvæsenets overordnede struktur, til ledelsen af de amtslige sygehusvæsener og ledelse på sygehus- og klinikniveau", slutter Finn Borum.

Bogen udgives på Handelshøjskolens Forlag. Øvrige skribenter: Karsten Vrangbæk (lektor, Københavns Universitet), Eva Zeuthen Bentzen (ph.d., kontorchef, Amtsrådsforeningen), Peter Kragh Jespersen (Aalborg Universitet), Morten Knudsen (forskningsassistent, Panum Instituttet), Sidsel Vinge (ph.d.. projektleder DSI-Institut for Sundhedsvæsen), Kerstin Sahlin-Andersen (professor ved Uppsala Universitet i Business Administration).

Sidst opdateret: Communications // 11/10/2004