Kan man sætte en pris på - værdiansætte - menneskeliv?

Ved en konference på CBS vil den fremtrædende amerikanske professor Kip Viscusi fra Harvard Law School diskutere værdisætning af menneskelivet - med direktøren for det danske Institut for Miljøvurdering, Bjørn Lomborg, som kommentator.

17/10/2003

Ved en konference på CBS vil den fremtrædende amerikanske professor Kip Viscusi fra Harvard Law School diskutere værdisætning af menneskelivet - med direktøren for det danske Institut for Miljøvurdering, Bjørn Lomborg, som kommentator.

Kip Viscusi vil bl.a. fremlægge og drøfte spørgsmål så som "Er det muligt at værdiansætte menneskeliv, og hvordan gøres det i givet fald ? og hvad er værdien af et menneskeliv? Hvad er i så fald konsekvenserne for den måde samfundet prioriterer dets ressourcer?"

Konferencen "The Value of Life and Priorities of Public Policy" foregår 27. oktober.

Sidst opdateret: Communications // 10/10/2004