Seminar om handlingsplan for nanoteknologi

Styregruppen for Videnskabsministeriets teknologiske fremsyn om nanoteknologi fremlægger sin handlingsplan for nanoteknolog i Danmark

 
Onsdag, 15 september, 2004 - 13:00 to 16:30

Halvdagsseminar, hvor styregruppen for Videnskabsministeriets teknologiske fremsyn om nanoteknologi fremlægger sit foreløbige bud på en sammenhængende og langsigtet forsknings-, innovations- og uddannelsespolitisk handlingsplan for nanoteknologi i Danmark.

Formålet med seminaret er at inddrage synspunkter fra mulige interessenter om handlingsplanens væsentlige punkter.

Program

13.00-13.05:

Velkomst ved dekan Ole Steenvinkel Nielsson, Copenhagen Business School

13.05-13.15:

På vej mod det højteknologiske Danmark ved direktør Jens Peter Jacobsen, Videnskabsministeriet

13.15-13.25:

Introduktion til dagen ved formand for styregruppen for teknologisk fremsyn om nanoteknologi, koncerndirektør Søren Isaksen, NKT A/S

13.25–13.50:

Emnemæssige prioriteringer i handlingsplanen og væsentligste teknologiske forventninger på de prioriterede områder ved professor Flemming Besenbacher, Aarhus Universitet

13.50–14.05:

Problemstillinger vedr. etik, miljø og risiko ved civilingeniør, Kim Christiansen, 2.-0 LCA consultants

14.05–14.15:

Nanoteknologi i innovationssystemet ved lektor Peter Karnøe, Copenhagen Business School

14.15–14.45:

Pause

14.45–15.15:

Styregruppens forslag til en forsknings-, uddannelses-, og innovationspolitisk handlingsplan for nanoteknologi ved koncerndirektør Søren Isaksen, NKT A/S

15.15-16.15:

Diskussion (ordstyrer: Direktør Jens Peter Jacobsen, Videnskabsministeriet)

16.15-16.30:

Afslutning

For yderligere information om - og baggrundsrapporter fra - det teknologiske fremsyn om nanoteknologi se

www.teknologiskfremsyn.dkDeltagelse i seminaret er gratis og er åbent for alle interesserede. Tilmelding er nødvendig og skal ske på e-mail-adressen:

mza@vtu.dk

Ved tilmelding bedes oplyst: Navn, stilling, ansættelsessted, telefonnummer og e-mail-adresse. Der er plads til ca. 200 deltagere.

Sidst opdateret: Communications // 10/09/2004