Ledermuligheder i detailhandelen

Konference arrangeret af Fakta

Tirsdag, 23 november, 2004 - 14:30 to 16:45

Konference arrangeret af Fakta.

Ordstyrer: Adm. direktør Claus Jensen, Fakta A/S

Program

Kl. 14:30–14:40 Registrering

Kl. 14:40–14:50 Velkommen, præsentation af Fakta og introduktion, adm. direktør Claus Jensen, Fakta

Kl. 14:50–15:15 Perspektivering.

Flemming Poulfelt, ph.d., professor på Institut for Ledelse, Politik & Filosofi ved Handelshøjskolen i København/CBS, konstaterer, at det ikke længere er nok at have en videregående kommerciel uddannelse. Kravene til de kommende ledere på mellem og øvre niveauer er, at de viser initiativ og kan fremvise erfaring i ledelse og virksomhedsdrift. Faktas initiativ kan være et vigtigt led i at opbygge et troværdigt og resultatorienteret CV til det videre karriereforløb. Flemming Poulfelt giver sit bud på, hvorledes en karriereplan for fremtidens ledere skal se ud.

Kl. 15:15–15:25 Overblik: Faktas model - ønsket om et etablere et win-win samarbejde.

Stig Løvstad, personalechef i Fakta, fortæller i sit indlæg, hvorfor Fakta i sin samlede sammensætning af butikschefer ønsker et antal personer med en videregående, kommerciel uddannelse. De kan tilføre Fakta endnu mere dynamik som den mest ekspansive, danske dagligvarekæde. Til gengæld gennemgår de et forløb, der kan hjælpe dem videre i en stærkt funderet karriere. Et væsentligt element er den kontrakt, der efter 3 år giver dem mulighed for at komme videre i karrieren – ved at give uvildig, professionel rådgivning med fastsættelse af mål og en implementeringsplan.

Kl. 15:25-15:35 Pause

Kl. 15:35–16:00 Sådan kan vi hjælpe jer videre.

Direktør

Alan Binau, AS/3, fortæller om, hvorledes man rådgiver kandidater med længerevarende, kommercielle uddannelser om et videre karriereforløb. Han giver eksempler på de muligheder, der vil melde sig – og ser også på udbud og efterspørgsel – både nationalt og internationalt.

Kl. 16:00–16:15 Sådan ansætter og uddanner Fakta butikschefer.

Peter Nordahl, rekrutteringschef i Fakta, fortæller om Faktas rekrutteringsprocedure – og om aspirantuddannelsen til butikschef: Hele forløbet varer 5 måneder.

Kl. 16:15-16:30 Vores erfaringer – butikschefer fra Fakta fortæller.

At være butikschef i Fakta er spændende og udfordrende – især når det sættes i sammenhæng med et videre karriereforløb. Cand. merc.'erne Jens Møllmann og Kristian A. Arnøjefortæller, hvorfor de valgte Fakta – og hvad de forventer sig af fremtiden.

Kl. 16:30-16:40 Spørgsmål – og hvordan man kommer videre.

Stig Løvstad og Peter Nordahl, Fakta, besvarer spørgsmål og fortæller om, hvorledes man rent praktisk kommer videre.

Kl. 16:40–16:45 Afslutning, adm. direktør Claus Jensen, Fakta.

Tilmelding:
info@fakta-presse.dk , angiv navn, telefonnummer, e-mail adresse og evt. uddannelsesretning. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet

Sidst opdateret: Communications // 16/11/2004