pmom

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Preben
Melander
Professor emeritus
,
cand.merc.


Kontor: SOL/B3.05
Tel:
+4538152902
E-mail: pm.om@cbs.dk
Præsentation

Som professor på CBS er Preben Melander kendt af mange erhvervsfolk takket være hans mange lærebøger om moderne økonomistyring, samt tidsskriftet Økonomistyring & Informatik, som han har redigeret siden 1984.

Undervisningsgerningen udgør dog kun en lille del af Melanders mangfoldige virke. Han er en ildsjæl, der altid brænder for at prøve nye grænser såvel i praksis og i forskningen som i rollen som organisator og leder. Han har været erhvervsaktiv, siden han som 21-årig blev civiløkonom. Som 25-årig blev han som datachef i Bladkompagniet ansvarlig for et af de første store edb-projekter i Danmark, da abonnementskartoteket på 500.000 adressografplader på én gang skulle omlægges til edb. Det var en omlægning med store økonomiske, organisatoriske og menneskelige konsekvenser.

Fra 1972 var han som økonomidirektør med til at udvikle og administrere de mange nye butikscentre, der skød op overalt i Danmark. Det var en proces med mange partnere, store investeringer og uoverskuelige risici.

I 1974 blev han så headhuntet til Handelshøjskolen i København, hvor han som amanuensis fra starten blev ansvarlig for økonomistyringsfaget på HD-studiet i Regnskabsvæsen. Økonomistyringen blev her som noget nyt udvidet med det adfærdsorienterede perspektiv, hvor styringens psykologiske, sociale og politiske konsekvenser blev inddraget i såvel forskning som undervisning.

Som faglig rådgiver har han haft mange spændende opgaver såsom f.eks. faglig ekspert i Finansministeriets budgetreformudvalg (1985), Grønlandsministeriets vurdering af Grønlandiseringens konsekvenser (1988), samt udviklingen af Statens økonomistyringsstrategi (1997).

Både som forsker og leder har han været en aktiv iværksætter og været med til at etablere fire forskningscentre på CBS: Økonomistyringsgruppen (1980), Center for Offentlig Organisation og Styring (COS) i 1987, Center for Erhvervsøkonomi i 1992 og sidst, men ikke mindst Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) i 1996. Han var fra starten og indtil 2016 leder af CVL.

CVL blev det første partnerskabsfinansierede erhvervsforskningscenter på CBS, der driver ledelsesforskning i tæt samarbejde med både private og offentlige virksomheder. Til centret er i dag tilknyttet 30 medarbejdere, 12 adjungerede professorer, og et netværk på over 2.000 medforskere og samarbejdspartnere. Det har siden 1996 produceret 24 ph.d.’er og anden erhvervsforskning til en samlet værdi af over 90 mio. kr. og det uden at belaste Finansloven.

Preben Melander er ansvarlig for forskningsprogrammet SACRE. Hans egen stilling er også sponsoreret, idet han i 1996 fik det første privat finansierede professorat på CBS, doneret af Andersen Consulting (senere Accenture) med henblik på at skabe anvendt erhvervsrelevant forskning på CBS. Fra 2005 blev professoratet sponsoreret af Augustinus Fonden med henblik på at sætte fokus på ledelse af kunst og kultur. Det blev til projekter omkring ledelse i videnintensive, professionstunge og eksotiske miljøer. Denne forskning har demonstreret, at lederskabelse er unik og båret af menneskers intense og intime samspil. Lederskab kan derfor ikke evidensbaseres, benchmarkes eller kopieres, men må opsøges, opfindes og iscenesættes i det åbne, endeløse og dynamiske rum.

CVL har gennem sin forskning forsynet ledelses- og styringsfeltet med et hav af nye ideer: Mangfoldighedsledelse, begejstringsledelse, primadonnaledelse, X-factor-ledelse, dilemmaledelse,autentisk ledelse, kærlighedsbåret lederskab etc.

Han har i 2010 i konkurrence fået tildelt ansvaret for Finansministeriets nye strategiske forskningsprogram om ”Fremtidens offentlige lederskab”. Det er et kæmpeprogram til over 30 mio.kr, som over de næste fem år skal skabe grundlaget for en offentlig lederskabsreformation. Herigennem skal den offentlige sektor møde de komplekse strategiske ledelsesudfordringer, som det danske globale viden- og velfærdssamfund står overfor.

De største udfordringer ser han i at skabe en bæredygtig og virkelighedsnær sammenhæng mellem politikernes drømme, embedsværkets roller, borgernes forventninger, fagfolkenes ambitioner og ikke mindst mediernes autenticitet. Lederskab handler om samspillet mellem mennesker og må derfor mobilisere og udfordre alle aktørernes engagement og etiske medansvar for fællesskabets værdiskabelse, på trods af velfærdssamfundets tunge problemer og manglende politiske sammenhængskraft.
 

Primære forskningsområder

Ansvarlig for forskningsprogrammet: SACRE

 

 

  • Ledelsesteknologier og Lederadfærd
  • Kreativitet og Innovation i forskellige kontekster
  • Laboratorier og eksperimentarier
  • Kunstens særlige kraft til at ændre samfundet
  • Politisk kultur, forvaltningsetik og demokrati
  • Leder- og samfundsskabelse
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/pmom
Publikationer sorteret efter:
2023
Preben Melander / Putins krig har forværret Europas sikkerhedspolitiske stabilitet
I: Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 38, Nr. 3, 2023, 4 s., s. 83-86
Leder
Preben Melander / Ruslands erobringskrig mod Ukraine vil have varige dysfunktionelle og nedbrydende konsekvenser for hele verden og dens sikkerhed
I: Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 38, Nr. 4, 2023, 3 s., s. 112-114
Leder
Preben Melander / Verdenssamfundet slår revner
I: Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 38, Nr. 5, 2023, 3 s., s. 135-137
Leder
2022
Preben Melander / Alle lande i Norden bliver nu samlet som medlemmer af NATO’s forsvarssamarbejde : Hvad vil dette betyde for det nordiske samarbejde på andre områder?.
I: Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 37, Nr. 3, 2022, 5 s., s. 106-110
Leder
Preben Melander / Det kroniske stressede hastværkssamfund : Hvor kommer presset fra, og hvad er konsekvenserne?.
I: Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 37, Nr. 1, 2022, 4 s., s. 1-4
Leder
Preben Melander / Europa er atter i åben krig efter 80 års fred
I: Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 37, Nr. 2, 2022, 5 s., s. 53-57
Leder
Preben Melander / Velfærdssamfundet synger på sidste vers : Socialdemokratiet har trin for trin taget livet af den demokratiske dialog gennem sin ”sig-selv-nok”-strategi og sit lukkede forvaltningsregime.
I: Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 37, Nr. 4, 2022, 3 s., s. 161-163
Leder
Preben Melander / Velfærdssamfundet synger på sidste vers - II
I: Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 37, Nr. 5, 2022, 3 s., s. 200-202
Leder
2021
Preben Melander / Betydningen af etik og etisk ansvarlighed i lederskab og styring
I: Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 36, Nr. 6, 2021, 5 s., s. 261-265
Leder
Flere resultater ...(i alt 200 )