Projektdeltagere

Medledelse i Praksis (Medledelse i Praksis)


Abstract:

Med baggrund i en kritisk belysning af de sociale, organisatoriske og produktionsmæssige konsekvenser af anvendelse af New Public Management-koncepterne ønskes en empirisk analyse af de lokale produktionsansvarlige lederes muligheder for reel medinddragelse, involvering og indflydelse på den lokale styrings- og innovationspraksis. Analysen skal bygge på forskeres medvirken i konkrete styringsforsøg med afsæt i medledelsesbegrebets anvendelse i et par udvalgte institutioner og med henblik på at bidrage til teoriudvikling på ledelses- og forvaltningsfeltet.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Professionshøjskolen Metropol

Samarbejdspartnere:

Professionshøjskolen Metropol

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-03-2012

Slutdato:

01-09-2015

The page was last edited by: Dean's Office of Research