Topchefer og CBS/IOA forsker skal rådgive om konsekvenser af globale spændinger for erhvervslivet

15/08/2023

I en tid med geopolitiske spændinger har den danske regering bedt en række topchefer og eksperter om input til at ruste dansk erhvervsliv. Det kommer til at foregå i et nyt Virksomhedsforum for globale risici.

Derfor har regeringen nedsat et nyt Virksomhedsforum for globale risici, hvor topchefer fra erhvervslivet og eksperter skal rådgive regeringen om rammevilkår og afhængigheder, der er særligt kritiske for dansk erhvervsliv og danske styrkepositioner.

Forummet skal levere konkrete anbefalinger til at nedbringe virksomhedernes sårbarhed over for globale risici, som kan give input til regeringens kommende globaliseringsstrategi for dansk erhvervsliv.
Virksomhedsforum for globale risici består af:

Niels Smedegaard (formand), bestyrelsesformand og medlem af bestyrelsen i ISS, DSV m. fl., samt tidligere CEO i DFDS
Asger S. B. Lauritsen, COO i FLSmidth
Carsten Egeriis, CEO i Danske Bank
Henrik Andersen, CEO i Vestas
Lisbeth Barnbæk Nielsen, CEO i BM Silo
Nader Mousavizadeh, CEO i Macro Advisory Partners
Stine Haakonsson, Lektor ved Institut for Organisation (IOA), Copenhagen Business School
Tina Sejersgaard Fanø, Koncerndirektør i Novozymes

Forummet mødes efter planen første gang den 22. august 2023 og afleverer sine anbefalinger til regeringen inden sommeren 2024.

Læs mere her 
 

---o0o---

In English:

Top managers and a CBS/Department of Organization researcher are to advise on the consequences of global tensions for business

In a time of geopolitical tension, the Danish government has asked a number of top managers and experts for input on strengthening Danish business. It will take place in a new Business Forum for Global Risks.

Therefore, the government has set up a new Business Forum for global risks, where top managers from businesses and experts are to advise the government on framework conditions and dependencies that are particularly critical for Danish business and Danish positions of strength.

The forum must deliver concrete recommendations to reduce companies' vulnerability to global risks, which can then provide input for the government's upcoming globalization strategy for Danish business.

’Virksomhedsforum for globale risici’, i.e. the Corporate Forum for Global Risks consists of:

Niels Smedegaard (chairman), chairman of the board and member of the board of ISS, DSV etc., as well as former CEO of DFDS
Asger S. B. Lauritsen, COO of FLSmidth
Carsten Egeriis, CEO of Danske Bank
Henrik Andersen, CEO of Vestas
Lisbeth Barnbæk Nielsen, CEO of BM Silo
Nader Mousavizadeh, CEO of Macro Advisory Partners
Stine Haakonsson, Associate Professor at Department of Organization (IOA), Copenhagen Business School (CBS)
Tina Sejersgaard Fanø, Group CEO of Novozymes

The Corporate Forum is scheduled to meet for the first time on August 22, 2023 and deliver its recommendations to the Danish government before the summer of 2024.

Read more here
 

Sidst opdateret: Department of Organization // 16/10/2023