Postdoc

Institut for Organisation

Olga
Mikheeva
Post.doc.


E-mail: om.ioa@cbs.dk
Dummy profile picture
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/postdoc