PhD fellow

Institut for Organisation

Noya
Kohavi
Ph.d.-stipendiat


E-mail: nk.ioa@cbs.dk
Dummy profile picture
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/phd-fellow