Frederik Skamris Holm

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Frederik Skamris
Holm
Ph.d.-stipendiat


Kontor: POR/18.B-1.140a
Tel:
+4538152649
E-mail: fsh.bhl@cbs.dk
Frederik Skamris Holm
Præsentation

Frederik skriver på en ph.d.-afhandling i strategisk kontrahering. Den interdisciplinære afhandling fokuserer på, hvordan strategisk kontrahering kan facilitere samarbejde i værdikæden med henblik på at sikre bæredygtighed og dermed minimere de negative eksternaliteter forbundet med virksomhedsdriften.

Primære forskningsområder
  • Strategisk kontrahering
  • Obligationsret
  • Klimaret
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/frederik-skamris-holm