Frederik Skamris Holm

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Frederik Skamris
Holm
Ph.d.-stipendiat


Kontor: POR/18.B-1.140a
Tel:
+4538152649
E-mail: fsh.bhl@cbs.dk
Frederik Skamris Holm
Præsentation

Frederik skriver på en ph.d.-afhandling i strategisk kontrahering. Den interdisciplinære afhandling fokuserer på, hvordan strategisk kontrahering kan facilitere samarbejde i værdikæden med henblik på at sikre bæredygtighed og dermed minimere de negative eksternaliteter forbundet med virksomhedsdriften.

Primære forskningsområder
  • Strategisk kontrahering
  • Obligationsret
  • Klimaret
Administrative opgaver

Ph.D repræsentant i BHL department forum

Sociale medier
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/frederik-skamris-holm
Kurser

Bæredygtighed mod et værdikædeperspektiv - Valg af kontraheringsform, MSc i Erhvervsøkonomi og Erhvervsjura

Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv MSc i Erhvervsøkonomi og Erhvervsjura

Vejledning

Internal Market Project: Research Methodology and Theory of Science -  BSc in Economics and Business Administration

Competition and Market Project - BSc in Economics and Business Administration

Publikationer sorteret efter:
2024

Unge CBS-forskere på stribe har meldt om krænkende adfærd

Deprimerende tal om sexisme sender CBS på jagt efter løsninger

Bibeskæftigelse

Bestyrelsesmedlem PhD Association Network of Denmark (PAND) (fra september 2023)

Forperson Ph.d. associationen ved CBS (PAC) (fra november 2023)

Ph.d. repræsentant fra CBS Law ved JurForsk - Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (fra Januar 2023)