Rasmus Arler Bogetoft published in Tidsskrift for Rettsvitenskap with article 'Substitutionsfaktoren og produktforskelle'


 

.
09/12/2021

Rasmus Arler Bogetoft, PhD fellow at CBS LAW, has just published an article (in Danish) in Tidsskrift for Rettsvitenskap.

The article is part of his PhD dissertation/thesis and is titled Substitutionsfaktoren og produktforskelle. 

The article is in Danish, and as a presentation to the article, Rasmus writes:

"Artiklen hedder Substitutionsfaktoren og produktforskelle, og i den bruger jeg simple økonomiske modeller til at analysere den omfattende praksis på immaterialretsområdet, hvor domstolene ser på krænkers salg og vurderer, hvor stor en del heraf rettighedshaver ville have haft. Bl.a. viser jeg, hvordan de økonomiske modeller kan bidrage til mere sofistikerede analyser af de faktorer, der inddrages i erstatningsudmålingen." 

The article is available online and can be accessed here.

Sidst opdateret: CBS LAW // 09/12/2021