Ole Lando 1922-2019

Nyheder

Nekrolog

 

Ole Lando
12/04/2019

Meddelelsen om, at professor, dr. jur. & econ., dr.  Ole Lando er gået bort, vækker tanker og minder, såvel om hans professionelle virke, som om hans person som menneske. Han var født i 1922 og blev således næsten 97 år. En kort karakteristik kunne være, at Ole Lando var en betydningsfuld juridisk forsker, en overbevist internationalist og et udpræget overskudsmenneske.

Arbejdsmæssigt og personligt har jeg kendt Ole Lando siden 1971, hvor han var leder af Institut for Europæisk Markedsret ved Handelshøjskolen i København, nu Copenhagen Business School. Og jeg er ham stor tak skyldig for dette oprigtige venskab. Selv om hans primære forskning havde været koncentreret om  – og ved blev med at være det livet igennem – de handelsretlige aftaleproblemer, var en meget stor interesse samtidigt vendt mod udforskningen og gennemførelsen af retsreglerne inden for det, vi i dag betegner som den Europæiske Union. Han var overbevist om den positive og fredsskabende virkning af det europæiske samarbejde, økonomisk og juridisk, og det var karakteristisk, at han var først i Danmark til at få etableret forskning og undervisning her indenfor. Hans arbejdsmæssige ildsjæl førte bl.a. til ideen om en EU-Karnov (sammen med Ole Due, senere dansk dommer og retspræsident ved EU-domstolen) og oprettelsen af Dansk Forening for Europaret, og hans senere enorme arbejde som initiativtager til og mangeårig formand for The Commission on European Contract Law er fornemme resultater af Ole Lando’s arbejdsmæssige virke. Han gik ikke efter den ydre pragt, selv om han var stolt og glad over de hædersbevisninger, der i rigt mål blev tildelt ham gennem årene i form af æresdoktorater, festskrifter og fornemme akademiske priser rundt omkring, hvor der også var bud efter ham som en efterspurgt og skattet gæsteforelæser højt op i årene. Ting, der alt sammen vidnede om hans vedholdende ildsjæl. Til det sidste var han dybt engageret og fulgte med i verdens gang. Det er ubestrideligt, at Ole Lando er blevet vor tids internationalt bedst kendte danske juridiske forsker.

Ole Lando var et helt menneske og billedet af ham ville ikke være ganske dækkende uden omtalen heraf. Han elskede sin familie og sine venner, som ofte blev lukket ind til hans herlige, hjemmelavde gryderetter. Ole tog også levende og positivt del i sine arbejdsmæssigt nærmestes omgangskreds. Han havde til stadighed en evne og trang til at opdrage os alle til retlinede personer, der ansvarsfuldt påtog sig sine forpligtelser og respekterede de demokratiske og humanistiske hensyn, han selv var gennemsyret af. Som et ekstra plus bør nævnes hans skønlitterære interesser, der var mangeartede og utvivlsomt bibragte ham et godt og forstandigt udsyn. Et udsyn, som også hans store berejsthed bidrog til.

Savnet efter Ole vil være stort. Tankerne går til hans enke, Ellen, og deres fire børn med familier.

Jens Fejø
Professor emeritus, dr.jur.
 

Sidst opdateret: CBS LAW // 08/10/2019