Karriere gennem Komplekse Netværk - NetCareers (NetCareers)


Abstract:

NetCareers-projektet spørger: hvad kendetegner karrierer for enkeltpersoner, som steg op fra bunden til toppen? Teoretisk og metodologisk vil NetCareers’ skubbe til en mere dynamisk og kompleks forståelse af social mobilitet. Nye administrative data giver os mulighed for at spore befolkningskohorter gennem hele deres skole- og arbejdskarriere. Udfordringen er at få mening ud af mobiliteten for hele befolkningsgrupper gennem komplekse karriere-netværk. I løbet af de sidste to årtier er felt inden for datalogi, fysik og kompleksitet blevet mere og mere interesseret i komplekse netværksmodeller, hvilket fører til flere videnskabelige gennembrud. Men vi skal endnu lære, hvordan disse modeller afslører langvarige sociale mobilitetsprocesser for livskurser og generationer. Ved hjælp af massive datasæt om mobilitetskarrierer fra flere lande samler projektet et tværfagligt team af forskere fra socialvidenskaber og samfundsvidenskab for at modellere den komplekse netværksdynamik for social mobilitet.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Carlsbergfondet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-07-2020

Slutdato:

31-12-2022

The page was last edited by: Dean's Office of Research