Longitudinal Elite Networks (LONGLINKS) (LONGLINKS)


Abstract:

Gennem de sidste 107 år har det danske samfund gennemgået en enestående udvikling. Fra at være et relativt tilbagestående samfund i Europas udkant står det danske samfund i dag som et forbillede for store dele af verden. For eksempel når det kommer til modeller for statsdannelse, demokrati, arbejdsmarked og velfærd.Samfundsforskere har undersøgt den danske models udvikling på kryds og tværs. Men en central del af historien mangler endnu at blive kortlagt. Hvordan har den danske elite – indenfor erhvervsliv, stat og politik samt i foreningslivet – påvirket denne udvikling? Og hvordan har eliten forandret sig parallelt med samfundsudviklingen?Gennem adgang til de digitaliserede udgaver af Kraks Blå Bog, der fra 1910 og frem til i dag portrætterer over 20.000 betydningsfulde danskere, bliver det for første gang muligt at kortlægge udvikling i den danske elite og dens netværk år for år sammen med opbygningen af det danske samfund. Det er muligt at se, hvornår – og i hvilken grad – bestemte grupper – eksempelvis kvinder, fagforeningsledere eller økonomer – gør deres indtog i den danske elite. Og indenfor hvilken af elitens areaner, de gør deres indtog.LONGLINKS giver således forskningen mulighed for bedre at forstå, hvordan elite og samfundsudvikling hænger sammen i det lange løb.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

Gads Forlag

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-06-2018

Slutdato:

31-05-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research