Projektdeltagere

Skoleorganisering og Forandring (UCCSCHOOL)


 

Abstract:

Projektet vil være et delprojekt under UCCs paraplyprojekt 'Forandringsambitioner rettet mod kerneydelsen, som retter fokus mod, at den offentlige sektor i disse år præges af en række vidtrækkende forandringsambitioner. Omdrejningspunktet for dette projekt er skoleorganisering og forandring, og udgangspunktet er, at lærernes arbejde og hverdagen i skolerne i disse år er under forandring blandt andet pga. skolereformen, bortfald af lærernes arbejdstidsaftaler, "normalisering" af arbejdstiden og ændringer i relationen mellem skoleledelse og lærere. Projektet studerer dette ved at sætte fokus på, hvordan lærernes rolle, professions- og arbejdsidentitet samt kerneydelsen læring forhandles i den daglige interaktion i en konkret organisatorisk kontekst, en folkeskole.Hovedspørgsmålet er således: Hvordan er skolelærernes rolle/profession/arbejdsidentitet og kerneydelsen læring under forandring og hvordan forhandles de i interaktionen mellem lærere, skoleledere, pædagoger, elever, forældre og andre centrale aktører?Projektet gennemføres som et 1-årigt post-doc forløb af ph.d. Didde Humle.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Professionshøjskolen UCC

Samarbejdspartnere:

Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen UCC

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-08-2014

Slutdato:

31-07-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research