DigitalLead


Abstract:

Hvorfor DigitalLead? Digitale teknologier er i dag en central katalysator for vækst i alle dele af samfundet og har medført en gennemgribende transformation af den måde, samfundet og virksomheder fungerer på. Digitalisering udgør en stigende udfordring, men også mulighed, for det danske samfund. Det gælder inden for stort set alle brancher – fx produktion, energi, transport, detail, service, industri, landbrug, fødevarer, sundhed og omsorg, offentlig forvaltning, undervisning – og også it-området selv. Hvis ikke en virksomhed eller branche formår at undergå en ”digital transformation”, er der en overhængende fare for ”disruption”, hvor traditionelle produkter og arbejdsprocesser hurtigt overhales af nye digitale tiltag. Til gengæld vil der være store muligheder for de virksomheder, der forstår at udnytte digitaliseringens muligheder – Vi ser virksomheder som Grundfos, Kamstrup og Danfoss udvikle teknologi oven på deres eksisterende løsninger og derved skabe nye, bedre og mere konkurrencedygtige produkter på det globale marked. Indtil nu er det en udvikling, som vi ser hos Danmarks største virksomheder – men udviklingen skal i langt højere grad udbredes til SMVsegmentet også. For at understøtte den digitale udvikling og omstilling af alle dele af dansk erhvervsliv er der brug for en stærk klyngeorganisation i Danmark, der både nationalt og internationalt kan samle de eksisterende stærke regionale aktører og synliggøre styrkepositioner i dansk forskning og erhverv inden for IT for at understøtte samarbejde og innovation på tværs. ”DigitalLead vil være Danmarks nationale klyngeorganisation for digitale teknologier”.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Samarbejdspartnere:

Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet, FORCE Technology, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Syddansk Universitet

Status:

Igang

Startdato:

01-01-2021

Slutdato:

31-12-2024

The page was last edited by: Dean's Office of Research