Ledelse af folkeskolen efter "new public management" (New Public Management)


Abstract:

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan ledelse folder sig ud i en dansk skoleverden kendetegnet af stærke professionelle miljøer, hvor skolerne er mødt af krav om at være innovative og fleksible samtidig med at lærerne forventes at indfri standardiserede mål for elevernes fag-faglige resultater. Projektet sætter fokus på de processer i praksis, hvor lederne agerer strategisk og sætter retning i dette spændingsfelt mellem faglig stabilitet og forandring. Antagelsen er, at innovation etablerer en dagsorden, hvor nye former for interaktioner, positioner, professionelle identiteter og ledelsesroller opstår. Projektet tager sit afsæt i problemstillingen:Hvordan udfolder det styringsmæssige krav til åbne og innovative skoler sig i praksis for ledere i den danske folkeskole, og hvilken betydning har de ledelsesstrategier, der bryder frem, for nye ledelsesroller og betingelser for ledelse af professionelle i skolerne?

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Professionshøjskolen UCC

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

Professionshøjskolen UCC

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-12-2013

Slutdato:

01-06-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research