Partnerskabsdreven Innovation til Vækstmarkeder i Østafrika (PIVØ)


Abstract:

Formålet med projektet Partnerskabsdreven Innovation til Vækstmarkeder i Østafrika (PIVØ) er at skabearbejdspladser og øget omsætning for erhvervslivet herhjemme ved fremme af innovationspartnerskabermellem virksomheder og vidensinstitutioner til udvikling af konkrete løsninger og produkter til de voksendemarkeder, særligt i Østafrika. Dette skal ske inden for vedvarende energi, agro-business, sundhed og medico, vand, byggeri og IKT.Projektet kan støtte partnerskaber, hvor to eller flere virksomheder og en vidensinstitution i en faciliteretproces kobler viden, ressourcer og kompetencer for at udvikle, teste og validere nye løsninger og servicestil et marked, hvor kundebehov er uklart, og eksisterende teknologier og produkter ikke er direkte anvendelige eller udviklet. Brugerinddragelse vil derfor være en gennemgående del af udviklingsaktiviteterne.Målet er på den baggrund at etablere og gennemføre seks innovationspartnerskaber, hvortil foreningenaccess2innovation vil facilitere partnerskabernes innovationsproces.

Type:

EU

Bevillingsgiver:

Den Europæiske Regionalfond

Samarbejdspartnere:

Jamii ApS, Anja Østerbye ENK, SolarSack ApS

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-10-2020

Slutdato:

01-02-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research