Nordic Restatement Law-projektet


Abstract:

I en ”Restatement of Nordic Contract Law” opstilles de fællesnordiske principper i §-form med dertil knyttede kommentarer indeholdende oplysninger om baggrund og kilder, eksemplifikation samt uddybende kommentarer. Arbejdet er resultatet af et fællesnordisk projekt, initieret af Ole Lando, der tidligere har stået i spidsen for lignende projekter, først og fremmest det, der førte til publiceringen af Principles of European Contract Law (PECL) i perioden 1995-2003.PECL har tiltrukket sig stor international opmærksomhed og har i høj grad inspireret den senere udvikling. I arbejdet med ’Restatement of Nordic Contract Law’ deltager en lang række juridiske forskere fra alle de nordiske lande. Sekretariatsfunktionerne er samlet på Juridisk Institut, Copenhagen Business School (CBS). Arbejdet er p.t. i en slutfase, der udføres i en lille redaktionsgruppe med repræsentanter fra hvert af de nordiske lande. Det færdige manuskript forventes at foreligge i trykkeklar stand i løbet af sommeren 2014. Bogens forventede omfang er 350-400 sider.

Type:

Bevillingsgiver:

Institut:

CBS Law

Samarbejdspartnere:

Universitetet i Bergen, Uppsala Universitet, University of Iceland, Lapin Yliopisto

Status:

Afsluttet

Startdato:

26-02-2014

Slutdato:

06-10-2016

The page was last edited by: Dean's Office of Research