Retsinformation

Danmarks officielle juridiske online system med danske love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, afgørelser m.v. fra ministerierne. Frit tilgængelig på internettet.

Retsinformation

Danmarks officielle juridiske online system med danske love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, afgørelser m.v. fra ministerierne. Frit tilgængelig på internettet.

Retsinformation contents

Access to legislation, orders, circulars, guides etc. from ministries

The portal covers both current and historical documents. Access to all parliament (Folketinget) documents, including bills, motions, deliberations, reports, and debates.

Retsinformation also offers access to Lovtidende and Ministerialtidende, the official hub of current legislation.

Retsinformation is updated on a daily basis.

Hints from the librarian 

For a detailed guide to Retsinformation, use the help menu
 

Retsinformation facts

Coverage Danmark
Provider Sekretariatet for Retsinformation.

 

The page was last edited by: CBS Library // 03/02/2023