tsslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Thomas
Simsby
Experience Strategist & Campaign Specialist
Kontor: KIL/14.A-1.61
E-mail:
ts.slk@cbs.dk