ssh.slk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Steffen
Syberg Hansen
Specialkonsulent
Kontor: KIL/14.A-1.84
E-mail:
ssh.slk@cbs.dk