sajslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Sanne
Aagaard Jensen
AC-fuldmægtig
Kontor: KIL/14.A-1.87
Tel:
+4538152028
E-mail:
saj.slk@cbs.dk