mhbslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Martin
Hvid Bergmann
Digital rådgiver
Kontor: KIL/14.A-1.87
Tel:
+45 38152024
E-mail:
mhb.slk@cbs.dk