mak.slk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Morten Andreas
Krogh
Ledelseskonsulent
Kontor: KIL/14.A-1.88
E-mail:
mak.slk@cbs.dk