HD-uddannelsen rammes ikke af uddannelsesloft

I det nye år vil det ikke længere være muligt at tage mere end en videregående uddannelse. Det nye uddannelsesloft gælder dog ikke de åbne uddannelser, hvilket indbefatter HD-uddannelserne.

28/12/2016

Den nye lov om loft ved dobbeltuddannelse, som træder i kraft allerede ved årsskiftet, vil ikke have betydning for HD-uddannelserne.

Det vil sige, at du således roligt kan tilmelde dig eller fortsætte din HD, uden det vil komme til at have betydning fremadrettet.

Dog skal du være opmærksom, hvis du planlægger at søge ind på en kandidatuddannelse efter din HD, og du allerede har færdiggjort en kandidatuddannelse. Da vil loven om om uddannelsesloftet kunne have en betydning.

Hvis du har øjnene rettet mod en bestemt kandidatuddannelse, som du ønsker at starte på efter din HD, anbefaler vi, at du tager kontakt til dem omkring de nye regler vedrørende uddannelsesloftet. 

Du skal være velkommen til at tage kontakt til studievejledningen på HD, hvis du har spørgsmål vedrørende HD-uddannelserne. 

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 17/12/2017