At bygge et hus for fremtiden

Nyheder

Universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen fortæller i den månedlige klumme fra CBS’ ledelse om byggeplanerne for campus.

16/01/2014

Af Peter Jonasson Pedersen

Copenhagen Business School er et populært uddannelsessted. Antallet af studerende og undervisere har været støt stigende i mange år. Og som alle, der har været involveret i en familieforøgelse, ved, kommer man hurtigt til at tænke: "Har vi plads nok?"

Det korte svar for CBS-familien er: nej, vi er vokset ud af vores bukser. Hvis du har prøvet at finde et ledigt auditorium, skaffe et kontor til en ny kollega, lede efter en læseplads, eller bare prøvet at parkere din cykel, så ved du det. Og forhåbentligt ved du også, at der allerede gøres en del for at afhjælpe problemet: Vi har åbnet tre auditorier på Flintholm, ombygger vores nuværende campus for bedre at kunne matche vores behov. Og i 2015 åbner vi det nye Graduate House. Men disse er blot midlertidige løsninger. På den lange bane er løsningen et nyt bygningskompleks på Solbjerg Campus på omkring 30.000 m2. Det er lidt større end CBS-bygningen på Solbjerg Plads, og hvis området kan klare det, så må komplekset gerne være endnu større.

Hvad har vi brug for?
Et regneark kan altid give os et svar. Hvis vi ønsker at matche det stigende studenterantal, har vi behov for at bygge X kvadratmeter. Og hvis vi ønsker at lukke de bygninger, der ligger uden for vores hovedcampusområder, skal vi bygge Y flere kvadratmeter. Og hvad med en form for konferencefacilitet? Det vil tilføje yderligere Z kvadratmeter. Det er derfor, vi er så glade for regneark.

Men regnearket kan ikke fortælle os, hvad vi har brug for! Hvordan ser fremtidens auditorium ud? Er det større? Er der flere gadgets og mere teknologi? Eller er det bare et lokale med plads til seks studerende, der kan overvære en MOOC (åbent online kursus) og så diskutere løsningen på den elektronisk stillede opgave?

En bygning er lige så fleksibel, som den beton, den er lavet af. Når du støber, kan bygningen tage næsten hvilken som helst form, men når først betonen er stivnet, er der ikke mange muligheder for at ændre formen, og det er dyrt og irriterende for bygningens brugere. Så vi skal ramme rigtigt første gang!

Og hvordan rammer vi så rigtigt? Den gode nyhed er, at intet har ændret sig; det er stadig svært at spå om fremtiden. Så vi skal analysere fakta, og med udgangspunkt i denne analyse formulere en vision for den fremtid, vi ønsker for vores forskning og undervisning. Og så skal vi bygge bygninger, som understøtter den vision.

Betyder det noget for dig?
Det er en omfattende proces at bygge et helt nyt bygningskompleks. Først og fremmest har vi brug for en masterplan for hele området mellem Falkoner Allé og Fasanvej. Planen fortæller os om områdets layout, fx hvor høje og brede bygningerne kan blive, hvordan man kommer ind og ud af området, og hvordan udendørsarealerne skal se ud (pladser, grønne områder, etc.).

Derefter skal kommunen godkende en lokalplan for området, bygningerne tegnes og designes - og vi skal sikre os, at de nye bygninger kan finansieres. Og forhåbentlig en skønne dag, når du krydser Solbjerg campus, vil du se bygningerne blive opført til indvielse omkring 2020.

Og mens du krydser campus tænker du måske: Hvad er visionen for dette byggeri? Har de overhovedet overvejet at... Jeg håber, de husker en... Men til den tid er det for sent. Rammerne har været besluttet længe, og betonen er ved at stivne.

Det er ikke for sent - men bolden ruller
Frederiksberg Kommune, Metroselskabet, Realdania og CBS udskriver en masterplankonkurrence i begyndelsen af februar 2014. Opgaven lyder således: Hvordan ser et byintegreret campusområde ud? Grundlaget for opgaven er konkurrencemateriale udviklet i samarbejde med visionsudvalg på CBS bestående af repræsentanter fra hele CBS, eksterne arkitekter og byplanlæggere, samt en konstruktiv dialog mellem de involverede parter. Seks tilbudsgivere udarbejder hver deres forslag. Et panel med repræsentanter fra CBS, Frederiksberg Kommune, Metroselskabet og Realdania samt to eller tre fagdommere udvælger to eller tre tilbud, der skal gå videre til en anden runde. I anden runde bliver forslagene udviklet yderligere, og dommerpanelet vil diskutere forslagene med tilbudsgiverne i detaljer. Den proces skal lede til, at vi forhåbentlig har vi en masterplan i slutningen af 2014.

Vi er kun ved begyndelsen på en meget lang proces. Men sporene er ved at blive lagt og retningen er ved at blive sat, så det er på tide at hoppe på toget, hvis du vil have indflydelse. Konkurrencematerialet offentliggøres i slutningen af februar. I løbet af foråret og starten af sommeren vil vi afholde events, hvor du kan komme til orde.

For flere oplysninger mail universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen email: pjp.ls@cbs.dk.

Sidst opdateret: Communications // 25/03/2014