Universitetets rolle i det moderne samfund

CBS' rolle i nutidens og fremtidens danske samfund skal ifølge rektor Per Holten-Andersen være business-universitet inden for rammerne af et moderne skandinavisk demokrati og velfærdsstat.

23/03/2015

De institutioner, vi i dag kender som 'universiteter' blev etableret tilbage i den europæiske middelalder, og de har spillet en betydningsfuld rolle i samfundsudviklingen de sidste 500 år.  Termen 'universitet' stammer fra det latinske ord 'universitas', der ganske enkelt betyder 'et hele' og dermed signalerer, at universiteternes rolle er at stræbe efter balanceret viden om stort set alt. Siden naturvidenskabernes og de tekniske videnskabers udbredelse i det 19. århundrede, er rollen som befordrer af den økonomiske og samfundsmæssige udvikling blevet en supplerende og stadigt vigtigere funktion for universiteter i vores moderne samfund.
I velfærdsstaten anno 2015 er den udbredte opfattelse, at denne supplerende rolle for universiteter ikke bare er vigtig, men bør være 'primus inter pares' i forhold til det oprindelige akademiske formål; at fremme viden om 'helet'.
Udtrykt mere prosaisk kan man definere fem aktiviteter som værende universiteternes hovedformål. Nummer 1-4 knytter sig til den klassiske 'universitas'-rolle. Den femte og supplerende rolle er en rolle, som moderne samfund i stigende grad kræver, at universiteterne yderligere påtager sig.

  1. Menneskehedens vidensbank: Universiteter skal være 'vidensbanker', der bevarer og sikrer afgørende viden for nuværende og fremtidige generationer 
  2. Frembringe ny viden: dvs. den aktivitet vi kalder forskning
  3. Overføre viden til næste generation: dvs. det vi kalder uddannelse
  4. Overføre viden til samfundet: dvs. det vi kalder vidensformidling
  5. Generere økonomisk udvikling: at spille en integreret rolle i fremme af økonomisk vækst og dermed sikre socio-økonomiske mål.

I løbet af det sidste århundrede, og især i løbet af de sidste årtier, er dette femte formål blevet tillagt stadig større vigtighed - efter min mening med rette. Men det skal ikke fortrænge den flere århundreder gamle kerneidé om universiteternes rolle (formål 1-4). Vi skal snarere addere den afgørende drivkraft, som økonomisk udvikling er, til universiteternes etablerede rolle: dette handler om at supplere universiteternes rolle og formål, ikke at tabe universiteternes oprindelige formål af syne. Formålet er netop at sikre større økonomisk frihed for vores moderne samfund. En stærk økonomi giver et land og et samfund friheden til at handle og bestemme dets egen fremtid og skæbne. Det gælder for alle fortidens fremgangsrige nationer, at deres succes er forbundet med karismatiske ledere, stærke idéer, erobring af områder og af viden, men frem for alt er de karakteriseret ved deres stærke økonomier. En langsigtet svækkelse af en enheds økonomi har altid signaleret 'begyndelsen til enden' for en fremgangsrig kultur eller nation.

Men i vores accept af kravet om universiteterne direkte bidrag til økonomisk udvikling skal vi ikke undervurdere de kort- og langsigtede samfundsmæssige værdier af 'generel viden og lærdhed'; dvs. universiteternes klassiske og oprindelige rolle. Tværtimod har universitetets og universitetskandidaternes klassiske dyder også stærk og langsigtet økonomisk indflydelse på vores samfund i form af øget tillid, transparens, sammenhængskraft, robusthed overfor og evne til at håndtere forandringer. Der er desuden meget, der underbygger, at vores demokratiers langsigtede levedygtighed og stabilitet i betydelig grad afhænger af, at vi bevarer og udvikler vores befolkningers uddannelsesniveau; dvs. individets evne til at drage selvstændige og oplyste konklusioner og danne sig selvstændige og oplyste meninger. Den seneste tids begivenheder i Europa har tydeliggjort, hvor store de personlige, sociale og også økonomiske konsekvenser af udhuling af den sociale sammenhængskraft er, og hvor indlysende fordele der er forbundet med et samfund der besidder et højere generelt uddannelsesniveau.

CBS blev grundlagt for næsten 100 år siden (1917) i efterdønningerne af det økonomisk mest ødelæggende århundrede i de forgangne 500 år i den danske nations historie. Behovet var på det tidspunkt et øjeblikkeligt fokus på handel. Handel i betydningen af lokal forretningsudvikling, varehandel og eksport. Senere har CBS tilføjet den vigtige rolle med at fremme globalisering og internationalisering af danske virksomheder.

På CBS må vi derfor stille os selv et ganske konkret spørgsmål: Hvad skal CBS' rolle være i nutidens og fremtidens danske samfund? Efter min mening vil den ønskelige rolle for en business school inden for rammerne af et moderne skandinavisk demokrati og velfærdsstat bedst kunne indfries med præcis den 'Business-universitet'-profil, som CBS' ‘Business in Society’-strategi er et udtryk for. I kraft af 'business'-komponenten i vores brandnavn skal vi levere viden og værktøjer inden for grundlæggende økonomi og handel, men netop i den bredere kontekst af et moderne samfund og velfærdsstat.

De iboende styrker i den danske samfundsmodel, som så mange af os støtter, værdsætter og værner om, er baseret på opbygningen af et rigt, sundt, langsigtet, sammenhængende, stabilt og tilpasningsdygtigt samfund med tillid, transparens, ærlighed, lovlighed og langsigtet livskvalitet. Og vi skal udvikle en sund og bæredygtig økonomi baseret på netop disse værdier. Dette er de egenskaber, hvorpå vi fortsat skal bygge vores samfund og sikre dets evne til at håndtere - nej - endda trives med globaliseringens muligheder og udfordringer.

Det er derfor, CBS' rolle i vores moderne samfund skal være det brede 'Business-universitet'. Og det er derfor, dette fortsat skal være en hjørnesten i CBS' akademiske profil.

Sidst opdateret: Communications // 31/07/2018