CBS Competitiveness Platform og NBI går sammen om forskningsprojektet Fra Big Data til Big Business

CBS Competitiveness Platform har indledt et samarbejde med det internationale forsknings- og digitaliseringsinitiativ Networked Business Initiative om et forskningsprojekt, der har til formål at styrke den datadrevne forretningsudvikling.

23/08/2016

I en verden, hvor alle taler om data, viser danske virksomheder stor interesse for at finde ud af, om og hvordan de kan anvende data til at forbedre deres resultater.

DataProfit er det seneste analyseværktøj, der er udgivet på NBI-platformen med det formål at kortlægge, måle, benchmarke og styrke datadrevet forretningsudvikling og -potentiale.

DataProfit – en ny indgangsvinkel til datadrevet forretningsudvikling

Samarbejdet mellem NBI og CBS Competitiveness Platform er støttet af Industriens Fond, og partnerne samarbejder nu om at hjælpe virksomheder til øget konkurrenceevne gennem bedre udnyttelse og forståelse af data med henblik på forretningsudvikling. Med DataProfit får virksomhederne nu mulighed for at kortlægge og benchmarke deres egne fremskridt og deres eget potentiale i forhold til datadrevet forretningsudvikling. Dette vil gøre dem i stand til at tage bedre beslutninger vedrørende deres digitale og datadrevne omstilling. Analyseværktøjet er en del af forskningsprojektet ”Fra Big Data til Big Business”, der gennemføres af CBS Competitiveness Platform på Copenhagen Business School. Projektet støttes af Industriens Fond. Værktøjet implementeres af NBI og hostes på NBI-platformen.

Analyseværktøjet lanceres, når der afholdes CBS Competitiveness Day den 5. september 2016.

Om Projektet

Projektet Fra Big data til Big Business udspringer af en temaindkaldelse om Big Data som Industriens Fond afholdte i starten af 2015. Hovedformålet med temaindkaldelsen var at etablere projekter og samarbejder, som gjorde det muligt at implementere ny viden om big data i danske virksomheder.

Om CBS Competitiveness Platform

Virksomhedernes konkurrenceevne har afgørende betydning for samfundet og samfundsudviklingen. CBS Competitiveness Platform er en strategisk afdeling på Copenhagen Business School. Dens opgaver er forskningsudvikling og uddannelse samt at skabe øget offentlig debat om og indsigt i det komplekse område, som virksomhedernes konkurrencedygtighed er.Ud over forskningsprojektet Fra Big Data til Big Business arbejder CBS Competitiveness Platform også med Servitization og Human Captital Analytics og er endvidere ansvarlig for CBS Competitiveness Day.

Om Networked Business Initiative

NBI drives som et globalt samarbejdsnetværk, der samler virksomheder, akademikere, professionelle rådgivere, medier og brancheorganisationer. Netværket deler og distribuerer data, viden og best practice vedrørende digital omstilling, og hvordan virksomheder får succes hermed.NBI tilbyder en række datadrevne analyseværktøjer til kortlægning, måling, sammenligning og forbedring af resultatet og den forretningsmæssige effekt af digitalisering og IT. NBI står også bag analyseværktøjet Omnichannel og NBI’s digitale modenhedsanalyse.

DataProfit

Sidst opdateret: Competitiveness platform // 20/10/2021