CBS henter topforsker til nyt professorat i entreprenørskab

Mirjam van Praag fra Amsterdam Universitet er nyudnævnt Mærsk Mc-Kinney Møller professor i entreprenørskab på Copenhagen Business School. Donationen fra ’A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal’ på 40 millioner kroner giver CBS mulighed for at styrke forskning og uddannelse i entreprenørskab.

30/09/2013

CBS’ ledelse ser frem til samarbejdet med Mirjam van Praag, der kommer fra en stilling som professor i entreprenørskab ved Økonomisk Institut på Amsterdam Universitet.

- Det er en fantastisk mulighed for CBS. Med den markante bevilling fra Fonden har det været muligt at tiltrække en ekstraordinær kapacitet på entreprenørskabsområdet, og vi er sikre på, at Mirjam van Praag vil bidrage positivt til at gøre CBS til ét af de førende europæiske universiteter inden for entreprenørskab, siger Rektor Per Holten-Andersen.

Styrker erhvervslivet
Med donationen kan CBS yderligere intensivere forskning og uddannelse i entreprenørskab. Til gavn for studerende og forskere på CBS, men også til gavn for danske virksomheder og det danske samfund som helhed. Bedre viden om entreprenørskab er en afgørende faktor i styrkelsen af dansk erhvervsliv og Danmarks vækstpotentiale, og det er netop intentionen bag den – i dansk sammenhæng – enestående bevilling fra A. P. Møller Fonden.

Anerkendt forskning
Mirjam van Praag er en meget produktiv forsker med et omfattende videnskabeligt bagkatalog og hun nyder betydelig og stadig stigende anerkendelse inden for entreprenørskabsforskningen. Mirjam van Praags forskningsområde fokuserer blandt andet på betydningen af arv og miljø set i forhold til iværksætteres succes. Herudover har hun i en række forskellige forskningsprojekter undersøgt effekten af iværksætterundervisning. Mirjam Van Praag har desuden været en central figur i opbygningen af Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), som er et entreprenørskabscenter, der tilbyder undervisning og coaching af unge iværksættere.

- CBS er en af de førende business schools og jeg glæder mig meget til at blive en del af ét af de mest attraktive forskningsmiljøer inden for entreprenørskab. I mere end 20 år har jeg arbejdet på Økonomisk Institut ved Amsterdam Universitet, og jeg ser det som en spændende opgave sammen med mine nye kolleger at være med til at videreudvikle entreprenørskabsområdet på CBS, siger professor Mirjam van Praag.

Mirjam van Praag tiltræder stillingen som Mærsk Mc-Kinney Møller professor den 1. januar 2014 og tilknyttes Institut for Innovation og Organisationsøkonomi. Med professoratet følger desuden midler til et antal ph.d. og post.doc. stillinger på CBS.


For flere oplysninger kontakt Peter Lotz, Institutleder, Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, mail: pl.ino@cbs.dk, telefon: 3815 2554 eller Mikael Koldby, presseansvarlig, mail: mk.ea@cbs.dk, telefon: 3815 3722.

Sidst opdateret: Communications // 25/01/2024