Viden skal gøres anvendelig

Nyheder

Ny uddannelse i Information Management godkendt

 
15/12/2005

Ny uddannelse skal sikre bedre videnshåndtering i virksomhederne

Videnskabsministeriet har netop godkendt en ny uddannelse i Information Management fra CBS. Den tværfaglige uddannelse er på engelsk og kvalificerer kandidaterne til at arbejde med informations- og videnshåndtering i globale virksomheder.

Udviklet i samspil med en række førende internationale virksomheder

Erfaringer fra erhvervslivet viser, at videnshåndtering og kommunikation forankret i en global forretningsforståelse er en af den nære fremtids vigtigste konkurrenceparametre. Derfor har CBS i tæt samspil med en række førende internationale it- og konsulentvirksomheder udviklet en ny tværfaglig uddannelse med fokus på, hvordan virksomheder sikrer en effektiv informations- og videnshåndtering i den globale økonomi. Derfor vil undervisningen i informations- og videnshåndtering på den nye bacheloruddannelse integrere it med ledelse og kommunikation.

At gøre viden anvendelig

Mange undersøgelser viser at mangel på kompetencer er en af de væsentligste årsager til at danske virksomheder ikke får det fulde økonomiske udbytte af deres it-investeringer. En af de store udfordringer for virksomhederne er at gøre ny viden anvendelig:

”Vi oplever en stor efterspørgsel fra erhvervslivet efter kandidater, der kan håndtere viden og kommunikation professionelt. Når gode ideer skal omsættes til produkter og processer, der skaber værdi for virksomheden, er det afgørende med videnmedarbejdere der kan håndtere viden og videnprocesser professionelt,”

siger Dorte Madsen, bagkvinden bag udviklingen af den nye uddannelse.

Ikke bare en teknisk indkøbsliste

Hun bakkes op af Hans Christian Studstrup, Vice President i Mondosoft som er en af de virksomheder, der er involveret i udviklingen af den nye uddannelse.

”Mondosoft ser CBS' nye bacheloruddannelse som en nyskabende kombination af informationshåndtering og kommunikation i et internationalt perspektiv. Fordelen ved uddannelsen er, at den kombinerer de mere teknisk orienterede discipliner med et forretningsorienteret perspektiv samtidig med, at den har fokus på styring af processer. Ofte møder vi som leverandør af informationsteknologi en forventning alene om opfyldelse af en teknisk indkøbsliste, hvor det ville være oplagt også at have en dialog om det kommercielle og organisatoriske udbytte,” udtaler Hans Christian Studstrup fra Mondosoft.   

BA in Information Management er en grunduddannelse i kommunikation, engelsk, organisation og informations- og videnshåndtering. Uddannelsen foregår på engelsk og indeholder en tæt kobling mellem teori og praksis bl.a. i form af praktikophold.

Sidst opdateret: Communications // 16/12/2005