PhD defence: Maria Krysfeldt

In order to obtain the PhD degree, Maria Krysfeldt has submitted her thesis entitled: Den transformative ledelsesbyrde. Etnografisk studie af en religionsinspireret ledelsesfilosofi i en dansk modevirksomhed

Onsdag, 9 februar, 2022 - 14:00 to 16:00

PhD Defence

Med udgangspunkt i et etnografisk studie undersøger afhandlingen de intraorganisatoriske dynamikker i en dansk modevirksomhed, som følge af en religionsinspireret ledelsesfilosofi der udfoldes som en transformativ ledelsestil. I studiet identificeres to dominerende diskurser, og afhandlingen undersøger interaktionen imellem disse og deres indflydelse på medarbejdernes adfærd og identitetskabelse samt konstituering af organisatoriske forventninger (fra medarbejdere og ledere) om håndhævelse af en specifik ledelsesstil. Forventninger der udvikler sig til en tung byrde for den enkelte leder i den daglige ledelsespraksis.
 
Primary Supervisor:
Professor MSO Sara Louise Muhr
Copenhagen Business School
Department of Organization
 
Secondary Supervisor:
Associate Professor Susanne Boch Waldorff
Copenhagen Business School
Department of Organization
 
 
Assessment Committee:
Associate Professor Emil Husted (Chair)
Department of Organization
Copenhagen Business School
 
Associate Professor Susanne Ekman
Institut for Mennesker og Teknologi
Roskilde University
 
Associate Professor Sanne Frandsen
Department of Business Administration
Lund University
 

Organised by

CBS PhD School

Date

9 February 2022

Time

14:00 - 16:00

Location

Copenhagen Business School
Kilen
2000 Frederiksberg
Room: KL1.46 (first floor)

It will also be possible to attend the defence via Microsoft Teams at the following link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUzNmNmMTEtNzFiNy00OWY1LTg2ZWQtYjI2MmNlMGYzMGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22875c414e-5d00-4cdb-b77a-deae5d6ab201%22%2c%22Oid%22%3a%2279bc8afa-4ae8-418a-885f-c97f4200830f%22%7d

 

The defence will be conducted in Danish.

*Please note in connection with the online defence that the microphone and camera of all spectators must be turned off!

 

Reception:
The CBS PhD School will host a reception, which will take place immediately after the defence in the IOA kitchen area, high tables on 4th floor, Kilen.

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023