Workshop om Lean i den maritime sektor

Projekt Danmarks Maritime Klynge (DKMK) og CBS Maritime på CBS/Copenhagen Business School inviterer til en inspirerende workshop, hvor vi ser på muligheder og barrierer ved implementering af Lean i den maritime sektor. Workshoppen finder sted på CBS den 9. maj fra 13 - 17 efterfulgt af en reception.

 
Fredag, 9 maj, 2014 - 13:00 to 17:00
Workshoppens formål er at bringe maritime fagfolk og forskere fra den danske sammen for at udforske muligheder og barrierer for implementering af Lean i den maritime sektor. På workshoppen vil vi identificere og diskutere måder, hvormed den daglige operation kan optimeres og processer strømlines for at reducere spild og øge fleksibiliteten. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i følgende to perspektiver:
 
Lean i den udvidede maritime transportkæde. En søtransportkæde involverer traditionelt rederier, havne og havnevirksomheder. Der er imidlertid en stigende forståelse for, at der bør anlægges et helhedsperspektiv på maritim logistik og transport, således at hele
den maritime transport- og logistikkæde optimeres. Det betyder, at også landtransport og administrative processer mellem offentlig og privat virksomhed inkluderes og integreres i kæden. Det er enkelt i teorien, men erfaringerne med Lean viser, at det i praksis er en større udfordring. Derfor opfordrer vi fagfolk til at bidrage med input og erfaringer omkring muligheder og udfordringer ved implementering af Lean i den udvidede maritime transportkæde.
 
Lean i maritime virksomheder. Dette perspektiv fokuserer på de muligheder og udfordringer, som er forbundet med implementeringen af Lean indenfor den enkelte maritime virksomhed. Diskussionerne vil her primært fokusere på de kritiske faktorer (barrierer og facilitatorer) og oplevelser i forbindelse med brugen af forskellige værktøjer og metoder til implementering af Lean. De indbudte praktikere forventes at dele deres erfaringer, herunder succeser og udfordringer, vedrørende implementeringen af Lean fremgangsmåder inden for rammerne af deres virksomheder.
 
Workshoppens resultater vil blive opsummeret i en lille rapport. Rapporten kan anvendes som inspiration til, hvordan deltagerne kommer videre med Lean i deres respektive virksomheder eller i samarbejde med samarbejdspartnere i transportkæden. Rapporten vil endvidere - så vidt muligt - danne udgangspunkt for den videre forskning inden for området.
 
Sted
CBS, Solbjerg Plads 3,D.4.20 (ved metro station ”Frederiksberg”)
Dato og tid
9. maj 2014, kl. 13 - ca. 17
Organisationskomiteen
Britta Gammelgaard, Professor, Copenhagen Business School
Malek Maalouf, Postdoc DKMK, Copenhagen Business School.
Tilmelding til Malek på e-mail mm.om@cbs.dk senest den 2. maj, 2014.
Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017