hhslk

Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Hanne
Harmsen
Vice Dean, Green Transition
Kontor: KIL/14.A-1.94
E-mail:
hh.slk@cbs.dk