WTO Stats

WTO Stats indeholder statistiske data og tidsserier inden for bl.a. handel og service.

WTO Stats

WTO Stats indeholder statistiske data og tidsserier inden for bl.a. handel og service.

Indhold i WTO Stats

WTO Stats indeholder statistiske data og tidsserier inden for WTO’s arbejdsområde. Det omfatter bl.a. tidsserier inden for handel og service.

Indikatorer / datavariable

  • International trade statistics
  • Foreign affiliates statistics
  • Balanced international trade in Services
  • Tariff indicators
  • Bilateral imports
  • Export perspective in top 5 markets and more.

 

Andre ressourcer fra WTO

WTO indeholder dokumenter om WTO samt de rapporter om handelsspørgsmål, som WTO publicerer.

WTO Data giver adgang til en række databaser med handelsrelaterede forhold.

WTO Stats Dashboard indeholder bl.a. visualiseringer af handelsdata.

WTO Stats Technical notes beskrivelse af metode og kilderne samt definitioner af de forskellige indikatorer.

Tips fra bibliotekaren 

 

Vejledning

User guide for WTO Stats

Download

Data kan downloades i både Excel- og CSV-formater.
Desuden er det mulige at dybde-linke til tabellerne.

API søgning

API-adgang: for at få API adgang kræves det, at man registrerer sig som bruger.

 

Facts om WTO Stats

Geografisk dækning Hele verden
Leverandør WTO

 

Sidst opdateret: CBS Library // 05/09/2023