Tidsskrift.dk

En samling af danske tidsskrifter, som er blevet digitaliseret af det Kongelige Bibliotek.

Tidsskrift.dk

En samling af danske tidsskrifter, som er blevet digitaliseret af det Kongelige Bibliotek.

Indhold i Tidsskrift.dk

Fuldtekstarkiv med elektroniske artikler i dansk udgivne tidsskrifter.

Der er bl.a. adgang til:

  • Nationaløkonomisk Tidsskrift (1873-1997)
  • Ledelse og Erhvervsøkonomi (1937-2002)
  • Politica (1968-2001)
  • Revue Romane (1966-2001)
  • Scandinavian Political Studies (1966-2000).


Tidsskrifterne kan frit læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgiverne tillader det.
 

Tips fra bibliotekaren 

Nyere artikler fra tidsskrifterne skal søges via bibliotek.dk. Der er ikke adgang til fuldtekstartikler i bibliotek.dk, kun til referencer. I referencen skal du kigge efter tidsskriftets titel og slå det op i Find tidsskrifter. Her kan du se, om CBS Bibliotek har adgang til det i en af de øvrige databaser eller abonnerer på tidsskriftet i papir.

 

Fakta om Tidsskrift.dk

Omfang 12 tidsskrifter
Tidsmæssig dækning Fra første udgivelse
Leverandør Det Kongelige Bibliotek

 

Sidst opdateret: CBS Library // 30/05/2024