Karnov: Skat og Regnskab

Karnov: Skat og Regnskab er målrettet området for skat, moms, revision og regnskab. Basen hed tidligere Revisorbiblioteket.

Indhold i Karnov: Skat og Regnskab

I Karnov: Skat og Regnskab er der adgang til lovgivning, domme, vejledninger, artikler, manualer, paradigmer og meget andet. Det kan bl.a. være information om regnskab, revision, skat, dobbeltbeskatning, moms og afgifter, selskabslove og internationale regnskabsstandarder.

Regnskabsstandarder findes i Revisionsmodulet. Der er revisionsstandarder i både dansk og engelsk udgave bl.a. fra IFAC.

Tidsskrifter i fuldtekst

 • Revision og Regnskabsvæsen (1987-)
 • SR-Skat (1989-)
 • Ugeskrift for Skat (2007-2011)
 • SRF skattefagligt (2000-)
 • Skattepolitisk Oversigt (1980-)
 • Danske Revisorer (2005-)
 • RevisorBladet (1980-2005)


Beskrivelse af indholdet i undermodulerne

Skat

Indeholder bl.a.

 • de danske skattelove og regler,
 • dobbeltbeskatning med OECD’s modeloverenskomst, dobbeltbeskatningsaftaler, internationale bekendtgørelser og en litteraturoversigt.
 • SKAT’s juridiske vejledninger, der tidligere hed Ligningsvejledningen.
 • domme og afgørelser, både fra domstole og fra administrative instanser
 • afgørelsesdatabasen fra Landskatteretten, med afgørelser fra 2007 – d.d.
 • en artikelsamling.

Moms

Indeholder de danske moms- og afgiftslove og regler. Dette modul minder i opbygning om modulet for Skat.

Revision

Indeholder bl.a.

 • revisorlove og regler
 • udtalelser, vejledninger og faglige notater
 • revisionsstandarder
 • EU-direktiver inden for revision
 • domme og afgørelser fra bl.a. Revisors Domssamling og Landsskatteretten
 • artikelsamling fra de ovenfor nævnte tidsskrifter
 • online udgave af ”Revisorloven med kommentarer”, 4. udg. 2009.

Regnskab

Indeholder bl.a.

 • regnskabslove og regler (årsregnskabsloven og bogføringsloven)
 • internationale regnskabsstandarder, der udarbejdes af IASB (International Accounting Standards Board) under IFRS; de findes både i en engelsk og en dansk udgave.
 • danske regnskabsvejledninger
 • EU-direktiver (selskabsdirektiverne og direktiver i relation til regnskabsstandarderne)
 • domme og afgørelser
 • artikelsamling fra de ovenfor nævnte tidsskrifter
 • online udgave af ”Årsregnskabsloven med kommentarer”, 6. udg. 2011.

Erhverv

Her er der adgang til Artikelsamlingen.

 • Artiklerne er hentet fra de ovennævnte tidsskrifter samt UfR - Ugeskrift for Retsvæsen, Erhvervsjuridisk Tidsskrift og Fuldmægtigen.
 • Online udgave af ”Selskabsloven med kommentarer, 1. udg. 2010),
 • Online udgave af ”A/S-loven med kommentarer”, 7. udg. 2007
 • Online udgave af ”ApS-loven af 1996 med kommentarer”, 1. udg. 1997.

Bøger

Information om bøger udgivet af Karnov Group og Gjellerup.

Tidsskriftet Revision & Regnskabsvæsen

Adgang med søgemuligheder fra dette tidsskrift (1980 – d.d.)

Tips fra bibliotekaren 

Du kan vælge mellem at søge ned i alle dokumenter i Karnov, dvs. på tværs af alle moduler eller vælge at søge ned i et enkelt modul.

I søgeboksen på forsiden eller i øverste højre hjørne inde i de enkelte moduler søger du på tværs af alle moduler.

Hvis du ønsker kun at søge inden for et enkelt modul, vælger du søgeboksen i pågældende modul.
Til højre for søgeboksen kan du afgrænse kronologisk.

Søgeteknikker

Ved hver søgning er der to muligheder:

 • Søg: søgning i alle moduler og dokumenter
 • Gå til: indtast et dokuments reference og gå direkte til dokumentet. Referencen kan være et årstal og løbenummer/sidenummer, et kaldenavn eller en forkortelse evt. med angivelse af en paragraf.

I Karnov er der automatisk trunkering, dvs. der søges på alle bøjningsformer af det indtastede søgeord og på de sammensætninger, som ordet er en del af.

Hvis du vil søge på et ord uden trunkering, kan du sætte det i citationstegn (frasesøgning).

Ved søgninger på mere end ét søgeord opfattes et mellemrum som et "og", dvs. alle søgeord skal indgå i søgeresultaterne. Ordene står samtidig inden for maks. 30 ord i dokumentet. Denne begrænsning kan ophæves ved at bruge citationstegn omkring søgeordene.

Søgeresultatet kan du arbejde videre med ved enten at tilføje nye søgeord eller ved at filtrere søgeresultatet:

 • Sortering: efter forekomster, nyeste først eller retskilder
 • Filtrere (afgrænse): i venstremenuen kan du afgrænse efter dokumenttype i form af lovgivning, retspraksis og litteratur. I menuen lige under søgeboksen kan du afgrænse ved hjælp af emne, forfatternavn, modul, efter år, gældende / alle versioner.

Søg i eksterne kilder: du kan supplere din søgning ved at vælge søgefunktionen ”Søg i eksterne kilder”. Dermed søger du i udvalgte eksterne hjemmesider som Folketinget, Høringsportalen, EU-Oplysningen og Europa-hjemmesiden.

Udskriv dokumenter

Alle dokumenter med et printerikon / downloadikon kan du udskrive. Du kan vælge at udskrive hele loven eller en bestemt paragraf eller et kapitel.
 

Fakta om Karnov: Skat og Regnskab

Sprog Dansk
Leverandør Karnov Group

 

Emner

Typer

Sidst opdateret: CBS Library // 24/09/2019