Journal Citation Reports

Anvendes til at finde tidsskrifters "impact factor" samt til at identificere de mest citerede tidsskrifter indenfor et emnefelt. Bruges bl.a. af forskere som et led i en publiceringsstrategi.

Journal Citation Reports

Anvendes til at finde tidsskrifters "impact factor" samt til at identificere de mest citerede tidsskrifter indenfor et emnefelt. Bruges bl.a. af forskere som et led i en publiceringsstrategi.

Indhold i Journal Citation Reports

Der er adgang til Social Sciences Edition og Sciences Edition (naturvidenskaber og teknik), som tilsammen indeholder publiceringsstatistik og citationsdata fra mere end 10.000 tidsskrifter.

Databasen bruges primært til at finde oplysninger om et tidsskrifts "impact factor" (JIF) samt til at identificere de mest citerede tidsskrifter indenfor et emnefelt. Bruges bl.a. af forskere som et led i en publiceringsstrategi.

Social Sciences Edition dækker førende og internationale samfundsvidenskabelige tidsskrifter fordelt på 57 emnekategorier.  De vigtigste emnekategorier er hhv. Economics (345 titler), Business (120 titler), Business, Finance (94 titler) og Management (192 titler).

Tips fra bibliotekaren 

Find data (JIF, placering (rank) indenfor emneområdet, mange andre indikatorer mm.) om et enkelt tidsskrift:

  • Søg på tidsskriftsnavn i boksen ”Go to Journals Profile”
  • Klik derefter på RANK hvis du vil se hvilke emnegrupper/categories tidsskriftet tilhører – og dets placering på pågældende liste.

Find ranglister indenfor de forskellige emneområder/categories:

  • Klik på ”Select Categories”
  • Vælg den ønskede category/emnegruppe
  • Klik på ”Submit”-knappen (nederst, venstre menuen)

Find mere hjælp og vejledning under Help-menupunktet i toppen af skærmbilledet.

Herunder meget nyttige introduktions- og vejledningsvideoer: http://wokinfo.com/training_support/training/journal-citation-reports/

For information om de enkelte indikatorer (herunder JIF  mm. ) – se Help -> Glossary – A -Z

Fakta om Journal Citation Reports

Omfang > 11.000 tidsskrifter
Tidsmæssig dækning 1998-
Leverandør ISI

 

Sidst opdateret: CBS Library // 22/08/2023

ADGANG TIL DATABASEN

Der er adgang til databasen på CBS campus og via fjernadgang.
Kun CBS-studerende og -ansatte kan benytte fjernadgang.